Ako funguje spoločnosť (2014)

Základom spoločnosti sú ľudia v určitom prostredí so spoločnými myšlienkami. Takže vychádzame zo skutočnosti, že každý človek je individualita nesúca si všetky základné ľudské vlastnosti, ktoré prezentuje podľa naučených skúsenostných mustier, potreby spolupatričnosti a sebaurčenia. Je potrebné si uvedomiť, že slovo prostredie zohľadňuje najširší význam a zahŕňa myšlienkové prostredie jednotlivca až po prostredie spoločenstva ako … Čítať ďalej Ako funguje spoločnosť (2014)