Človek – duševný rozmer (2014)

Každý človek predstavuje jedinečnú bytosť so všetkými duševnými vlastnosťami, ako kladnými, tak zápornými. Tieto duševné vlastnosti sú formované prežitými skúsenosťami a priamo korešpondujú so základnými inštrukciami, ktoré sme dostali zakódované. Tieto inštrukcie môžeme deliť na konštantné inštinkty a v obmedzenej forme variabilné pudy. Nebudeme sa venovať týmto deleniam detailne, pretože ich kombinácie vzhľadom na jednotlivca … Čítať ďalej Človek – duševný rozmer (2014)