Predslov (2014)

Úvahy jednej hlavy vznikli na základe potreby otvoriť diskusiu na viac či menej viditeľné celospoločenské otázky. Rád by som predostrel špecifický pohľad na vnímanie samých seba v kontexte prostredia a systému, v ktorom sa aktuálne nachádzame. Je nevyhnutné vnímať podnety širokospektrálne a pracovať s nimi v prostredí – všetko so všetkým súvisí. Preto si môžem dovoliť … Čítať ďalej Predslov (2014)