Morálna tuposť ako (ne)želaný štandardný prvok spoločnosti

Morálna tuposť je názov pre súbor sociálno-psychologických reakcií jednotlivca vzhľadom na spoločnosť, ktorej je súčasťou. Odzrkadľuje jednoduchú paradigmu videnia sveta, kde vlastné ego nevníma inú rovinu, okrem vlastného individuálneho prospechu zo situácie neuvedomujúc si následky vlastného správania sa a jeho dopadov na spoločnosť. Aby sme však porozumeli tejto myšlienkovej konštrukcii, musíme si najskôr predostrieť základné … Čítať ďalej Morálna tuposť ako (ne)želaný štandardný prvok spoločnosti