Predseda Zväzu školských asociácií a združení P. Sadloň o školách a opatreniach

zdroj: www.ta3.com