ŠIOV a ASOŠS podpísali Memorandum o spolupráci

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Asociácia stredných odborných škôl Slovenska budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja vzdelávania v prostredí priemyselných, odborných a obchodných škôl. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény. autor základného textu memoranda: Peter Andreánsky