Archív kategorií: Predstavujeme osobnosť

Mgr. Peter BELAN

Vízia: Zmena školského systému geniálnej Márie Terézie na vzdelávanie 21. storočia – pomocou umelej inteligencie. Celý život podriadil najdôležitejšej výzve a tým je výchova a vzdelávanie detí. Vďaka dosiahnutým vlastným výsledkom v oblasti informačných technológií sa snaží pretaviť získané vedomosti a zručnosti do praxe pomocou webaplikácie SmartBooks. Celý systém je nastavený na interakciách detí na zadané… Čítať viac »

Známky sú častokrát podvod s následkami

autor: Mgr. Peter Belan Pred pár rokmi sa objavili od „progresívnych slniečkárov“ návrhy na zrušenie známkovania na základných školách s odôvodnením, že to deti príliš stresuje a prehlbuje to medzi nimi rozdiely. Tak som to vnímal a bol som zásadne proti. Na rozdieloch a súťaživosti je predsa postavený celý súčasný svet. Ak niekoho stresuje ohodnotenie,… Čítať viac »

Kritické myslenie: Integrácia faktov a reality

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Abstrakt. Pod kritickým myslením mnohí predstavujú myslenie v duchu formálnych pravidiel a požadujú navýšenie hodinovej dotácie Logiky a Matematiky. Problematika je však zložitejšia. Treba si uvedomiť, že bez interakcie medzi osobami a ich poznatkami poznanie zostáva povrchné. K cieľu nás dokáže viac priblížiť sokratovský dialóg a podpora medzipredmetových vzťahov. Ukážeme, ako ich realizovať… Čítať viac »

Úloha „NEZMYSLOV“ vo vzdelávaní

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Abstrakt. Niektoré zadania (alebo ich riešenia) znejú absurdne, až nezmyselne. To však neznamená, že sa nesmú počas vyučovania objaviť. Skôr naopak – ich prekvapivý účinok pomôže spestriť priebeh výučby a poukáže na zložitejšie súvislosti danej látky a/alebo upozorní študentov na opatrnosť pri hľadaní riešenia. V rámci prednášky uvedieme viacero… Čítať viac »

Mgr. Alena PETÁKOVÁ

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy v Bratislave Lamači. Svoju prácu zameriava na výchovu a vzdelávanie detí do 16 rokov. Ešte počas štúdia bola aktívnou vedúcou v táboroch, ktoré organizovala. V športových aktivitách viedla deti k basketbalu. Po vysokoškolskom štúdiu nastúpila ako učiteľka, vďaka získavaniu skúseností a vnútornej potrebe sa zlepšovať zastávala časom funkciu zástupkyne.… Čítať viac »

Prof. RNDr. Jozef HVORECKÝ, PhD.

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. | editované: 3. jún 2021 Vysokoškolský učiteľ, informatik, odborník na znalostný manažment a kritické myslenie, autor detských kníh Behom aktívnej kariéry pôsobil na 17 univerzitách v 12 štátoch sveta. Jeho posledným úväzkom bolo online vzdelávanie na University of Liverpool so študentmi sediacimi za počítačmi okolo celej zemegule. Tieto skúsenosti využíva pri… Čítať viac »

Ľubomír PLAI

autor: Ľubomír Plai | editované 2. jún 2021 Predseda Fóra občanov Slovenska. Autor občianskej deklarácie Nie sme na predaj z roku 2006. Spoluautor publikácie Naše Slovensko – kríza demokracie. Občiansky aktivista v úsilí o depolitizáciu verejnej služby a očistu verejného života od korupcie a straníckeho klientelizmu. V súčasnosti podpredseda Rady národného programu kvality Slovenskej republiky… Čítať viac »

Školstvo a 3D tlač

autor: Ing. Petr Štepánek | editované 1. jún 2021 Aktuálny stav, budúci vývoj 3D tlače a potreba na trhu 3D tlač ako relatívne nová technológia (vznikla v roku 1986) má v školstve z môjho pohľadu stále veľmi nízke zastúpenie, ak berieme do úvahy skutočnosť jej prudkého rastu a obrovského potenciálu. Aby sme mali konkrétne údaje, v súčasnosti je 3D tlač (aditívne… Čítať viac »

KREATIVITA III. – ORIGINALITA, INVENCIA a METODIKA (ZELINOV DITOR)

autor: Ing. Emil Burák, PhD. | editované 17. marec 2021 Nadväzne na dve predošlé časti (Kreativita I. – najdokonalejšia duševná práca; Kreativita II. – sebarealizácia, hierarchia a zameranie) našej úvahy o kreativite – zakončíme dnes tento edukačný miniseriál jeho záverečnou časťou. Dôležitejšie pri tvorbe ako talent je vôľa a húževnatosť. Lebo každý z nás je originál s predpokladmi na niečo… Čítať viac »

KREATIVITA II. – SEBAREALIZÁCIA, HIERARCHIA A ZAMERANIE

autor: Ing. Emil Burák, PhD. | editované 17. marec 2021 Niekedy človek zostane zaskočený po otázke, načo tvoriť? Prečo to všetko úsilie – ktorá mu vyskočí do podvedomia z vnútorného hlasu (večný podkušiteľ) alebo od neprajného a hlú-peho (Večné otázky typu: načo to robíš? Stojí ti to za to? Čo za to budeš mať?) vonkajšieho okolia. Načo… Čítať viac »