Archív značiek: Osobnosti

Program Depolitizácia

Už vážne nemáme čas! Určite sa zhodneme, že v našom štáte nič nefunguje tak, ako by malo a mohlo. Od padajúcich mostov a nedostavaných diaľníc, neschopnosti ministerstiev koncepčne pracovať a zmysluplne čerpať eurofondy až po kolabujúce školstvo a zdravotníctvo. Medzi tým je tisíc ďalších „drobností“ ktoré by zabili aj slona. Nič zásadné, čo by predznamenalo… Čítať viac »

RNDr. Pavel SADLOŇ

Od roku 1976 pôsobí nepretržite ako stredoškolský učiteľ geografie a matematiky. Vo funkcii riaditeľa Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru č. 1 v Bratislave pôsobí už tridsiaty rok. Bol symbolom zmeny smerovania školstva Slovenskej republiky v roku 1989 a spolutvorcom projektu slovensko-talianskeho bilingválneho vzdelávania v rokoch 1990 – 1991. Už začiatkom 90-tich rokov spolupracoval na overovaní multimediálnej výučby v spolupráci s Matematicko-fyzikálnou fakultou… Čítať viac »

Opatrne s kritikou. Môže pomôcť i ublížiť

zdroj: www.rtvs.sk Kritické slová počúvame čoraz viac zo všetkých strán. Kde je hranica medzi vecnou a deštruktívnou kritikou? Každá kritika je nepríjemná. Slová o tom, čo sme urobili zle, sa počúvajú ťažko. Ak sa do toho zaťahujú aj osobné veci, je to hotová katastrofa pre dušu. Navyše, priznajme si, radi kritizujeme všetko a všetkých. Stačí… Čítať viac »

Digitálna transformácia a digitálny príspevok

Proces digitálnej transformácie na školách môže významne urýchliť a zefektívniť tzv. digitálny príspevok. Základom je úvaha, že škola nepotrebuje vlastniť informačné technológie, keďže rýchle starnú a servis, nákup a upgrade stojí čas a peniaze. Ťažisko digitálnej transformácie treba posunúť na digitálny príspevok, ktorý by predstavoval štátom garantovaný príspevok pre rodičov/žiakov a ich učiteľov na školách na udržiavanie adekvátneho technického a programového… Čítať viac »

Opäť „odpolitizovávame“ verejnú správu

zdroj: www.rtvs.sk – K veci 07.06.2021 | www.rtvs – Správy a komentáre 03.06.2021 Koaliční poslanci predstavili novelu zákona o štátnej službe. Cieľom je odpolitizovať štátnu službu. Programové vyhlásenie vlády totiž obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Podľa opozície… Čítať viac »

Mgr. Peter BELAN

Vízia: Zmena školského systému geniálnej Márie Terézie na vzdelávanie 21. storočia – pomocou umelej inteligencie. Celý život podriadil najdôležitejšej výzve a tým je výchova a vzdelávanie detí. Vďaka dosiahnutým vlastným výsledkom v oblasti informačných technológií sa snaží pretaviť získané vedomosti a zručnosti do praxe pomocou webaplikácie SmartBooks. Celý systém je nastavený na interakciách detí na zadané… Čítať viac »

Známky sú častokrát podvod s následkami

autor: Mgr. Peter Belan Pred pár rokmi sa objavili od “progresívnych slniečkárov” návrhy na zrušenie známkovania na základných školách s odôvodnením, že to deti príliš stresuje a prehlbuje to medzi nimi rozdiely. Tak som to vnímal a bol som zásadne proti. Na rozdieloch a súťaživosti je predsa postavený celý súčasný svet. Ak niekoho stresuje ohodnotenie,… Čítať viac »

Kritické myslenie: Integrácia faktov a reality

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Abstrakt. Pod kritickým myslením mnohí predstavujú myslenie v duchu formálnych pravidiel a požadujú navýšenie hodinovej dotácie Logiky a Matematiky. Problematika je však zložitejšia. Treba si uvedomiť, že bez interakcie medzi osobami a ich poznatkami poznanie zostáva povrchné. K cieľu nás dokáže viac priblížiť sokratovský dialóg a podpora medzipredmetových vzťahov. Ukážeme, ako ich realizovať… Čítať viac »

Úloha „NEZMYSLOV” vo vzdelávaní

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Abstrakt. Niektoré zadania (alebo ich riešenia) znejú absurdne, až nezmyselne. To však neznamená, že sa nesmú počas vyučovania objaviť. Skôr naopak – ich prekvapivý účinok pomôže spestriť priebeh výučby a poukáže na zložitejšie súvislosti danej látky a/alebo upozorní študentov na opatrnosť pri hľadaní riešenia. V rámci prednášky uvedieme viacero… Čítať viac »