Prostredie – duševný priestor – normalizovaný priestor – peňažný systém (2014)

Zrod sa vždy viaže k už fungujúcemu prostrediu (určitá kultúra s prepracovanými pravidlami), ktorý bude formovať naše myšlienkové pochody a vytvárať ego. Najdôležitejšie pre rozvoj duše je samozrejme prostredie rodiny, kde si človek formuje základné hodnotové štruktúry, učí sa vnímať veci v doprovode rodičov (myslíme tým dieťa v útlom veku – kľúčové obdobie pre vnímanie … Čítať ďalej Prostredie – duševný priestor – normalizovaný priestor – peňažný systém (2014)