Prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Vymedzenie pojmov Iniciatíva vznikla ako nevyhnutnosť reflektovať na súčasný stav v prostredí vzdelávania s priamou schopnosťou absolventov uspieť v pracovnom prostredí dneška, zároveň berieme na zreteľ nepredvídateľnosť technologického napredovania, kde je nevyhnutné zmeniť paradigmu výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali deti viesť k nasledujúcim základným zručnostiam alebo postojom: tvorivosť, emocionálna inteligencia, analytické myslenie, rozvoj myslenia s aktívnym učením, rozhodovanie, úsudok, … Čítať ďalej Prepojenie teórie a praxe zajtrajška