Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“

definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: základné pojmy: digitálna služba – obsahom je spoľahlivé dodanie štyroch základných okruhov opísaných v definícii certifikovaný obchodný partner – overený záujemca, schopný dodávať požadovanú službu v plnom rozsahu, kvalite a množstve partnerská škola – inštitúcia v … Čítať ďalej Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“