Povedali o digitálnom príspevku

pridané: 24.2.2023 predseda predsedníctva Digitálna koalícia Ing. Mário LELOVSKÝ Vážení kolegovia,  dovoľte mi oboznámiť vás s mojím stanoviskom ku konceptu Digitálny príspevok v podobe, v akej je aktuálne prezentovaný na stránkach Inštitútu pre duševnú prácu (IDP). Návrh riešenia zabezpečenia prístupu žiakov k digitálnemu vybaveniu počas štúdia formou Digitálneho príspevku, tak ako ho navrhujú experti IDP, … Čítať ďalej Povedali o digitálnom príspevku