Povedali o digitálnom príspevku

od autora: | 3. januára 2021

Podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva

Ing. Ivan ŠÓŠ, PhD.

Investíciou do nákupu moderných technológií sa vraciame do minulosti. Ak chceme byť moderní a pripravení na budúcnosť, musíme investovať do prenájmu technológií, ktoré potrebujeme v aktuálnom čase a využívajme ich plnohodnotne. 

Každý deň počas ktorého váhame či umožníme prísun techniky do škôl bez potreby vlastniť, nás presúva z čela peletónu do zadných radov. Ak dnes budeme techniku nakupovať, o pár rokov sa budú musieť školy vysporiadať s technickým odpadom a budú žiadať od štátu, či iných sponzorov nové prostriedky na „modernizáciu vyučovania“… 

Buďme pripojení on-line dnes, pomocou techniky, ktorú plnohodnotne využívame a štát nám na ňu prispieva „digitálnym príspevkom“. Buďme konečne rozumní a pragmatickí…


Prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska a riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej „fajnorka“

Ing. Felix DÖMÉNY

V posledných mesiacoch museli učitelia, študenti a ich rodiny preukázať veľkú energiu, flexibilitu a zanietenie, aby rýchlo reagovali na potrebu učenia sa na diaľku. 

Pre odborné školy je to nevyhnutným krokom k dokonalému uchopeniu všetkých digitálnych a virtuálnych aplikácií vo svojom odbore a prirodzenou nutnosťou na zvládnutie hybridného vzdelávania. Žiaľ, dlhodobé podfinancovanie škôl a exponenciálny vývoj techniky, obzvlášť výpočtovej techniky a dynamický rozvoj softwarového smerovania v každej oblasti našej spoločnosti prehĺbili rozdiely medzi vzdelávaním a moderným vzdelávaním pre budúcnosť. 

Dôsledné uplatnenie „Digitálneho príspevku“ nielen pre rodičov žiakov stredných škôl, ale aj učiteľov  naštartuje ako účinný liek proces digitálnej transformácie škôl a vzdelávania. Veľmi elegantne a efektívne umožní systematicky odstraňovať technologický dlh.

Potom by nás výzva, ktorej sme čelili počas prerušenia vyučovania, nemala prekvapiť. Školy by dokázali poskytnúť svojim žiakom široký prístup k digitálnym nástrojom, všetci žiaci by mali potrebné vybavenie a prístup k internetu.

Tento krok pomôže učiteľom zodpovedne uviesť do života svojej školy zmeny potrebné pre vzdelávanie pre budúcnosť. Mali by sme príležitosť kreatívne riešiť súčasné problémy a popri tom budovať most k premyslenému vzdelávaciemu systému a umožnili by sme  školám spolupracovať nielen horizontálne, ale aj vertikálne s novým tvoriacim sa priemyslom.