Hľadali sme oporu v parlamente

Dňa 16. apríla 2021 o 13:00 zorganizovala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) online diskusiu deviatich organizácií zastupujúcich vzdelávacie inštitúcie a poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Asociácia neštátnych zariadení špeciálnopedagogického poradenstva (Miroslava Robinson) Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR (Jozef Škorupa) Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény) Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (Eva Ohraďanová) Fórum … Čítať ďalej Hľadali sme oporu v parlamente