Hľadali sme oporu v parlamente

od autora: | 16. apríla 2021

Dňa 16. apríla 2021 o 13:00 zorganizovala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) online diskusiu deviatich organizácií zastupujúcich vzdelávacie inštitúcie a poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.

Nevyhnutné je zdôrazniť, že z poslancov Národnej rady sa pripojil len pán Richard Vašečka, ktorému touto cestou ďakujeme za prejavený záujem. Diskusia bola iniciovaná na základe flagrantného ignorovania úradníckej sekcie ministerstva školstva, ktoré nerešpektuje názory, postrehy a potreby dotknutých účastníkov.


Povedali sme


Vysvetľovali sme pánovi Vašečkovi, prečo je dôležité zaviesť systémovú zmenu v podobe digitálneho príspevku. Že jediné, čo školy potrebujú zo strany ministerstva je nastavenie zákonom garantovaného nástroja, ktorý vytvorí príležitosť na vlastnú transformáciu škôl, nielen digitálnu. Základným predpokladom úspechu je dôvera, ktorá vytvára nádej na pozitívnu zmenu. Apelovali sme na fakt, že ako spoločnosť máme isté očakávania na absolventov škôl či už ako ľudí s cnosťami a duševnými postojmi patriacich do spoločnosti alebo pracovníkov s istou sadou zručností a kompetencií. Hovorili sme o potrebe dialógu, ale hlavne o schopnosti počúvať s porozumením.


Predstavili sme


Vyzvali sme

https://www.institutdusevnejprace.sk/2020/10/05/vyzva-na-podporu-systemovej-zmeny/

Pán poslanec Vašečka dal najzásadnejšiu otázku, že teda prečo to nie je, keď je zrejmý konsenzus naprieč organizáciami zastupujúcimi záujmy školských zariadení? Náš názor sme povedali, ale je potrebné sa pýtať (ne)kompetentných.