Ekosystém pre sebarozvoj

Medzinárodné centrum vzdelávania ako inkubátor novej spoločnosti Spoločnosť vznikla z nevyhnutnosti potrieb spoločnosti. Počas dlhých rokov sa osadenstvo centra snažilo všemožnými cestami pretaviť svoje skúsenosti, poznatky a vízie do výchovno-vzdelávacieho procesu hlavne pre kvalitnejšiu prípravu detí do života, či už po osobnej alebo prcovnej stránke. Žiaľ, roky hraného záujmu nás doviedli až do stavu, ktorý … Čítať ďalej Ekosystém pre sebarozvoj