Prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022

Rok 2021 sa niesol v duchu odkrývania vlastných postojov, cností a zručností. V plnej sile odkryl (ne)schopnosť/(ne)ochotu načúvať (ne)kompetentných volených zástupcov. Ukázalo sa, že nie je možné vkladať dôveru do ľudí, ktorí sami nedisponujú schopnosťou naplniť sľúbené očakávania. A práve preto môžeme byť hrdí na to, že sme dokázali napriek všetkému zvládnuť akékoľvek snahy rozdeliť … Čítať ďalej Prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022