Prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022

od autora: | 24. decembra 2021

Rok 2021 sa niesol v duchu odkrývania vlastných postojov, cností a zručností. V plnej sile odkryl (ne)schopnosť/(ne)ochotu načúvať (ne)kompetentných volených zástupcov. Ukázalo sa, že nie je možné vkladať dôveru do ľudí, ktorí sami nedisponujú schopnosťou naplniť sľúbené očakávania.

A práve preto môžeme byť hrdí na to, že sme dokázali napriek všetkému zvládnuť akékoľvek snahy rozdeliť spoločnosť a preukázali sme veľmi vysokú mieru húževnatosti a súdržnosti. Osobne to vnímam, že sme začali chápať, že tie dôležité veci sú očiam neviditeľné. Verím, že nám to vydrží a začneme stavať spoločnosť, kde možnosť byť šťastný bude cieľ a vytvoríme pre jeho dosiahnutie podmienky tak, aby každý cítil svoj nenahraditeľný podiel ku ceste k spolupatričnosti a prirodzenej hrdosti.

Ďakujeme, že v tomto zložitom období ste zostali ľuďmi.