Tak teda ako?

Čo je digitálny príspevok? definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: Hardverové nároky definuje dotknutá škola podľa pravidla: najnáročnejšieho softvéru používaného v procese vzdelávania v študentskej licencii free. Digitálny príspevok musí predstavovať nástroj, ktorý bude garantovaný zákonom, ale nie povinný.  Digitálny príspevok nie je sociálna dávka, je to systémový nástroj … Čítať ďalej Tak teda ako?