Tak teda ako?

Čo je digitálny príspevok? definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: hardvér podľa definovaných požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, poistenie zariadenia, servisné služby viažúce sa na funkčnosť zariadenia a konektivitu do internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie. Hardverové nároky definuje dotknutá škola podľa pravidla: najnáročnejšieho softvéru používaného … Čítať ďalej Tak teda ako?