Metodická pomôcka pre učiteľov – Úvod do technológií 21. storočia

od autora: | 20. marca 2020

V roku 2017 vznikla jedinečná publikácia, ktorá sa venuje procesu vytváraniu úloh pre žiakov/študentov tak, aby sme dokázali sledovať tri základné okruhy:

  1. vlastný duševný rozvoj
  2. sociálne zručnosti
  3. minimálne technické zručnosti

Publikácia je koncipovaná ako didaktická pomôcka pre učiteľov. Jej prehľadné usporiadanie častí a efektívna nadväznosť tém nabáda na iný pohľad prijímania informácií, ich samotné spracovanie a následné použitie pre prax.

Hlavnou úlohou je pomocť zorientovať sa v problematike 3D technológií a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom prostredí. Taktiež poukazuje na fakt, že nemôže byť cieľom vlastniť technológiu, ale jej používaním získavať odpovede na kladené otázky alebo zvládať nové výzvy, ktoré potrebujú odpovede.

Autor© Peter Andreánsky, 2017
Fyzický popis79 strán: fotografie, ilustrácie, ukážky; 28 cm
ISBN978-80-972799-0-5
odporúčacia doložka2020/10665:4-A1001

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vydalo odporúčaciu doložku k tomuto didaktickému prostriedku pod č. 2020/10665:4-A1001

Prosíme zadať funkčný mail pre prípad spoločnej komunikácie.