Metodická príručka pre učiteľov má svoju odporúčaciu doložku

od autora: | 10. marca 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vydalo odporúčaciu doložku k tomuto didaktickému prostriedku pod č. 2020/10665:4-A1001

V roku 2017 vznikla jedinečná publikácia, ktorá sa venuje procesu vytváraniu úloh pre žiakov/študentov tak, aby sme dokázali sledovať tri základné okruhy:

  1. vlastný duševný rozvoj
  2. sociálne zručnosti
  3. minimálne technické zručnosti
Autor© Peter Andreánsky, 2017
Fyzický popis79 strán: fotografie, ilustrácie, ukážky; 28 cm
ISBN978-80-972799-0-5
odporúčacia doložka2020/10665:4-A1001

Publikácia je koncipovaná ako didaktická pomôcka pre učiteľov. Jej prehľadné usporiadanie častí a efektívna nadväznosť tém nabáda na iný pohľad prijímania informácií, ich samotné spracovanie a následné použitie pre prax.

Hlavnou úlohou je pomocť zorientovať sa v problematike 3D technológií a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom prostredí. Taktiež poukazuje na fakt, že nemôže byť cieľom vlastniť technológiu, ale jej používaním získavať odpovede na kladené otázky alebo zvládať nové výzvy, ktoré potrebujú odpovede.


Verzia pre školenie obsahuje – zápisník, pero a metodickú pomôckuMôžete zakúpiť