Náš príbeh

od autora: | 23. októbra 2020

Sme k sebe úprimne neúprimní

Keď na jar 2020 do našej krajiny vstúpil COVID-19 a prinútil nás zastaviť, nechtiac odkryl dlhodobo prehliadané detaily, ktoré klamlivo navodzovali pocit, ako sme dobre nastavení a všetko funguje, ako má. Zistili sme, že doteraz sme k sebe boli vždy úprimne neúprimní, ale aj napriek tomu sme si to odmietali priznať a pripustiť. Nie je predsa možné, aby za celú dobu od ’89 všetci imitovali činnosť a verili, že im to prejde… Žiaľ, ukázalo sa, že áno, ba dokonca sme zašli tak ďaleko, že sme týmto spôsobom vychovali ďaľšie generácie. Preto máme dnes v líderských pozíciách ľudí, ktorí sa vyznačujú sebestrednosťou, neschopnosťou komunikovať alebo vôbec prijať akýkoľvek racionálny argument a to len preto, že nie je z ich hlavy. Jednoducho sa nám podarilo vychovať morálne tupú generáciu, kde kultúra predstavuje nutné zlo alebo pozlátko a neschopnosť viesť racionálny dialóg sme nahradili veľkodušnými slovnými floskulami.

A tak sme prišli k dnešnému stavu, kde vytvoriť spoločenský diskurz je vlastne nemožné. Tkvie to hlavne v tom, že sme si zvykli diskutovať, ale nie hľadať riešenia, pretože ťažoba zodpovednosti je priam neúnosná. A preto sa snažíme zodpovednosť trieštiť slovkom predpoklad. Vďaka tomuto zázračnému slovíčku viete vyriecť aj tie najodvážnejšie myšlienkové konštrukcie a vízie, pretože postačí, aby ste použili „za predpokladu“ a hop, Vaša zodpovednosť sa stráca a získavate nespočetné množstvo únikových ciest.

Žiaľ, práve toto sa nám stalo s naším snažením pomôcť školstvu naprieč spoločnosťou, pretože výchovno-vzdelávací proces je o spoločenskej zodpovednosti. Stretnutia plné porozumení bez zrejmého výsledku, prázdne frázy a žiadne relevantné výstupy spôsobili, že októbrové zatvorenie škôl nie, že je také isté ako v marci, ale je ešte horšie, pretože dotknutí očakávali zmysluplné a racionálne riešenia diskutované a nastavené počas letných mesiacov. Cez leto je však vôľa pracovať nízka a ľudia zodpovední za dnešný stav si tiež chceli oddýchnuť, aj keď ich prácou je postarať sa o plynulý chod výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň vytvoriť komfort vzdelávania s nastavením plnohodnotného podporného systému, ktorý dokáže zvládnuť tak náročné situácie, ako momentálne prežívame. Výsledkom je, že situácia sa opäť rieši ex post, za chodu, čo je signifikantné pre systémy postavené viac na obrane ako prevencii. Toto prostredie vytvorilo priestor pre rôzne profesionálne diskusné skupiny výsledkom ktorých nie je racionálne riešenie, ale hlavne nikdy neutíchajúci dialóg bez akéhokoľvek výsledku alebo akčné plány prípadne projekty, ktoré „riešia“ akútnu situáciu na konkrétny časový úsek, bez logického pokračovania.

Je zarážajúce, že situácia v školstve sa opäť rieši bez účasti priamo dotknutých. Jednak je to spôsobené tým, že riaditelia škôl a vôbec pedagogická obec bola vždy v pozícii submisívneho prijímateľa a po druhé, vždy keď ktokoľvek z prostredia škôl s empirickými skúsenosťami v desiatkach rokov chcel čokoľvek navrhnúť, vždy bol postavený do pozície, že nerozumie problematike a zároveň je len na výplatnej listine, takže jeho úlohou nie je podieľať sa na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svojimi poznatkami, ale má len odpracovať nariadené.

A čo sme teda absolvovali v kontexte času?

2023
Predseda predsedníctva Digitálna koalícia
Predseda predsedníctva Digitálna koalícia

pridané: 24.2.2023 | autor: Ing. Mário Lelovský predseda predsedníctva Digitálna koalícia Ing. Mário LELOVSKÝ Vážení kolegovia,  dovoľte mi oboznámiť vás s mojím stanoviskom ku konceptu Digitálny príspevok v podobe, v akej je aktuálne prezentovaný na stránkach Inštitútu pre duševnú prácu (IDP). Návrh riešenia zabezpečenia prístupu žiakov k digitálnemu vybaveniu počas…
viac

2022
Digitálny žiak nie je Digitálny príspevok
Digitálny žiak nie je Digitálny príspevok

Autori článku: Ing. Ivan Šôš, PhD., Peter Andreánsky Skoro žiadna práca, ktorá bola vykonaná „zbrklo“, nie je v konečnom dôsledku dostatočne docenená, môže byť kontraproduktívna, až škodlivá. Zaujímavosťou dnešnej doby je skutočnosť, že Vám zodpovední dajú priestor na vyjadrenie, ich názor sa však nijako ani po opodstatnených návrhoch nezmení, aj Vám…
viac

Tak teda ako?
Tak teda ako?

Čo je digitálny príspevok? definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: hardvér podľa definovaných požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, poistenie zariadenia, servisné služby viažúce sa na funkčnosť zariadenia a konektivitu do internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie. Hardverové nároky definuje…
viac

Quo vadis, priemyslovka?
Quo vadis, priemyslovka?

zdroj: www.asoss.sk Po dlhšej odmlke, keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť stretnúť sa osobne. Príležitosť naživo diskutovať, vypočuť si názory a námety predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR využili riaditelia „priemysloviek“ ,…
viac

Nepreceňujme digitálne technológie
Nepreceňujme digitálne technológie

Nadpis znie možno zmätočne, vzhľadom na fakt, že presadzujeme zavedenie digitálneho príspevku. Pri koncepcii komplexnej systémovej zmeny, ktorú navrhujeme ako Prepojenie teórie a praxe zajtrajška. Dôležité je uvedomiť si, že koncept má tri základné časti, pričom všetky sú navzájom previazané. vyrovanie technickej nerovnosti – digitálny príspevok transformácia škôl – nielen…
viac

Mimoriadna správa komisárky pre deti 2021
Mimoriadna správa komisárky pre deti 2021

zdroj: www.komisarpredeti.sk Počas roka 2021 prebiehali rôzne diskusie, ktorých závery nie sú verejnosti dostupné buď z dôvodu, že nestáli za nič alebo, že by až príliš poukázali na nekompetentnosť volených predstaviteľov. Za jednu z veľmi prínosných považujeme Mimoriadnu správu komisárky pre deti 2021, ktorá v materiáli poukazuje na konkrétne situácie…
viac

2021
Naučíme Vás novému prístupu k tvorbe úloh
Naučíme Vás novému prístupu k tvorbe úloh

Projekt nepredstavuje uzavretú škálu možností práce s trojrozmernými technológiami. Naopak, nabáda na cestu spoznávania a samovzdelávania tým, že odkrýva striktne pragmatický pohľad na existujúce technológie. Zároveň poukazuje na smer uvažovania v intenciách využiteľnosti zariadení a na možnosť autonómne vytvárať úlohy s parametrami získavania vedomých a podvedomých zručností, schopností pracovať v rozličných situáciách a rešpektovať ostatné individuality v procese za…
viac

Poznámky k digitálnemu príspevku v Rádiu Regina Západ
Poznámky k digitálnemu príspevku v Rádiu Regina Západ

Dňa 8.10.2021 prebehla diskusia v nahrávacom štúdiu Rádia Regina Západ, téma bol „Digitálny príspevok“ a vôbec hodnotenie chaotickej situácie (nielen) v školstve. Rozhovoru sa zúčastnili: Ing. Ivan Šôš, PhD. – predseda Rady ZO ZSŠ OZPSaV na Slovensku pre kraje BA, TT, NR so sídlom v Bratislave Ing. Branislav Hadár –…
viac

Rokovanie s partnerskými organizáciami
Rokovanie s partnerskými organizáciami

zdroj: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve od zamestnancov, riaditeľov základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného…
viac

Projekt TruDi ako nástroj pre sebarozvoj
Projekt TruDi ako nástroj pre sebarozvoj

Projekt TruDi, vznikol v roku 2017 a je koncipovaný ako nástroj, ktorý je praktickou ukážkou faktu, že vzdelávanie nie je možné obmedziť iba na memorovanie poučiek. Naopak, poukazuje na nutnosť komplexného vnímania riešenej úlohy, a to od momentu, ktorý predchádza jej zadaniu, cez hľadanie cesty k výsledku, až po zhodnotenie…
viac

Čo Vám prinesie zapojenie sa do projektu TruDi?
Čo Vám prinesie zapojenie sa do projektu TruDi?

Vzhľadom na objektívne široký rozsah a rôznorodosť, ktoré projekt bezpochyby zasahuje sme vytvorili pomocné nástroje ktorými nabádame, sledujeme a utvrdzujeme poznatky, zručnosti a získané skúsenosti. Nevyhnutné je si uvedomiť, že Projekt TruDi nepredstavuje uzavretú škálu možností práce s trojrozmernými technológiami. Naopak, nabáda na cestu spoznávania a samovzdelávania tým, že odkrýva…
viac

Cieľ projektu
Cieľ projektu

Potreba zmeniť spôsob vyučovania žiakov z memorovania na zážitkové vzdelávanie je dlhodobý proces a je potrebné, aby tento začal priamo v školách. Výrazne k tomu prispieva, ak sa prenesú reálne situácie bežného života či pracovného procesu do prostredia školy a zabezpečia tak žiakom získanie kľúčových skúseností. Pre tento proces je…
viac

Online diskusia s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk
Online diskusia s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk

Dňa 1. septembra 2021 prebehla debata s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk, kde bolo okrem iného diskutované aj softvérové prostredie školstva. Cieľom diskusie nebolo vyvolanie boja, ale zdravej a racionálnej diskusie, ktorá by viedla k pozitívnej zmene vnímania softvérovej ponuky. Vzhľadom na rozličné potreby jednotlivých školských zariadení je logické, že aj parametre…
viac

Priebežné vyhodnotenie Analýzy zhody názoru na Digitálny príspevok
Priebežné vyhodnotenie Analýzy zhody názoru na Digitálny príspevok

5. októbra 2020 sme vyzvali Ministerstvo financií o podporu Systémovej zmeny. Našim korešpondentom bol poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec. Prešiel takmer rok a je fér ukázať, ako dopadla naša analýza. Tým, že je naďalej aktuálna, stále sa môžete zapojiť a my budeme výsledky priebežne obnovovať. Anonymita a možnosť zaznačiť viac myšlienok,…
viac

Deti by sa mohli učiť online aj bežne. Pomohol by digitálny príspevok
Deti by sa mohli učiť online aj bežne. Pomohol by digitálny príspevok

Zdroj: TA3 | Zdroj foto: TASR/Ján Krošlák Druhý dištančný školský rok priniesol svoje výsledky. Učitelia zvládli vyučovať cez online platformy, žiaci sa naučili samostatnosti pri práci z domu. Na jednom pražskom gymnáziu dokonca uvažujú nad modelom vyučovania, kde by boli žiaci v škole len štyri dni a jeden deň by…
viac

Poskytli sme rozhovor pre portál Instacks.sk
Poskytli sme rozhovor pre portál Instacks.sk

13.06.2021 | Peter Andreánsky | Iveta Hricková Všetko vnímame cez peňažné vyjadrenie ceny, neriešime reálnu hodnotu. Kvalitné vzdelávanie je jedným z hlavných problémov našej spoločnosti. Už teraz sa objavujú viaceré komplikácie, ktorých príčinou sú niektoré zastarané metódy vzdelávania.  Peter Andreánsky: „Spoločnosť nezaujíma kvalita, ale kvantita." V budúcnosti by sme sa…
viac

Využite naše dobré vzťahy v oblasti 3D tlače
Využite naše dobré vzťahy v oblasti 3D tlače

Vzhľadom na situáciu vo výchovno-vzdelávacom prostredí a fakt, že vytvorenie plnohodnotného podnetného prostredia s materiálno-technologickým zabezpečením formou služby je v nedohľadne zo strany štátneho aparátu. Rozhodli sme sa vytvoriť a hlavne sprístupniť ekosystém pre sebarozvoj, kde sprostredkúvame vedomosti, skúsenosti, zručnosti, duševné postoje, názory a hlavne funkčné vzťahy. Všetko sme logicky…
viac

Tlačové vyhlásenie: Na zmeny v Pláne obnovy a odolnosti zostáva niečo vyše týždňa
Tlačové vyhlásenie: Na zmeny v Pláne obnovy a odolnosti zostáva niečo vyše týždňa

Materiál vypracoval Mgr. Anton Oberhauser ASOCIÁCIE: Digitálna transformácia škôl MUSÍ ZOHĽADŇOVAŤ POTREBY ŽIAKOV, UČITEĽOV a BUDÚCNOSTI Košice/Bratislava, 23. apríla 2021 – Projektory, reproduktory, kopírky či projekčné plátna. Slovensko sa v rámci Plánu obnovy a odolnosti chystá plošne nakupovať vybavenie rovnako pre všetky školy s cieľom dosiahnuť tzv. základnú úroveň. Pri takejto veľkej…
viac

Digitálny príspevok je aj zelené riešenie
Digitálny príspevok je aj zelené riešenie

Náš koncept sme postavili ako systémový nástroj, ktorý rieši primárne potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. Čo nám nenapadlo je fakt, že predstavuje aj ekologické riešenie problému digitálneho školstva. Na túto skutočnosť upozornil Doc. RNDr. Juraj VANTUCH, CSc., s ktorým komunikujeme možnosti implementácie digitálneho príspevku. Sám vypracoval jednoduchý informačný text, kde pragmaticky…
viac

Hľadali sme oporu v parlamente
Hľadali sme oporu v parlamente

Dňa 16. apríla 2021 o 13:00 zorganizovala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) online diskusiu deviatich organizácií zastupujúcich vzdelávacie inštitúcie a poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Asociácia neštátnych zariadení špeciálnopedagogického poradenstva (Miroslava Robinson)Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR (Jozef Škorupa)Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény)Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (Eva…
viac

Online debata medzi ASOŠS, OZPSAV, MH a IDP
Online debata medzi ASOŠS, OZPSAV, MH a IDP

Dňa 16. apríla 2021 sa uskutočnilo neformálne stretnutie medzi reprezentatmi Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény, prezident), Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Ivan Šóš, podpredseda), Ministrstvo hospodárstva (Ján Oravec, štátny tajomník a Martin Svoboda, odbor inovácií) a Inštitút duševnej práce (Peter Andreánsky). Debata mala štyri kľúčové…
viac

Online stretnutie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Online stretnutie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dňa 14. apríla 2021 o 10:00 sa uskutočnilo online stretnutie medzi Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň, prezident), Združením základných škôl Slovenska (Alena Petáková, predsedníčka), Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény, prezident), Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Ivan Šóš, podpredseda), Fórum občanov Slovenska…
viac

Virtuálny okrúhly stôl v gescii ministerstva školstva
Virtuálny okrúhly stôl v gescii ministerstva školstva

Dňa 31. marca 2021 o 13:00 sa uskutočnil okrúhly stôl ktorého účastníkmi boli zástupcovia vzdelávacích inštitúcií naprieč slovenskom.  Téma bola zameraná na Plán obnovy, kde bolo prioritou „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v základných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“. Už v úvode vznikli obavy o porozumenie potrieb…
viac

Deti sú ľudia a nie sú hlúpe
Deti sú ľudia a nie sú hlúpe

Nemôžeme ich trestať za to, že sme zvolili do riadiacich funkcií neschopných ľudí schopných všetkého. Je našou povinnosťou vytvoriť priestor, nástroje a klímu tak, aby sa cítili bezpečne a mohli rozvíjať svoj potenciál. V priestore výchovno-vzdelávacieho procesu sme často svedkami označovania detí za hlúpe. Problém je v základnej premise, ktorá…
viac

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona
Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne i pri prvom MPK k predmetnému zákonu. Výzva ostala bez odozvy, práve naopak, v druhom MPK sa návrhy na zmeny systému školstva v SR ešte znásobili. Dokonca medzi…
viac

Spustili sme aktívnu spoluprácu so SmartBooks
Spustili sme aktívnu spoluprácu so SmartBooks

Smart technológie zmenili našu zábavu, naše domovy i celý náš priemysel. Paradoxne, v našom školstve, kedysi nositeľovi pokroku, sa presadzujú len pomaly. Vidím 2 príčiny: technologická nepripravenosť škôl a nedostatočná počítačová gramotnosť. Obe príčiny sa navyše vzájomne podporujú. Výsledkom je zhoršujúca sa úroveň výsledkov žiakov. Počítačová gramotnosť učiteľov je horšia, než…
viac

Kľúčové je spájanie síl
Kľúčové je spájanie síl

Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU a.s. (ďalej ICE), okrem doplňujúcej výučby v oblastiach špecializovaných na riadenie ako disciplíny univerzálneho významu, vedeckých trendoch v oblasti informatiky, matematiky, fyziky, chémie a ďalších prírodných vied sa v spolupráci s Inštitútom duševnej práce (ďalej IDP), ktorý sa zaoberá nielen digitálnym príspevkom pre základný a…
viac

Cieľom nie je vlastniť technológiu
Cieľom nie je vlastniť technológiu

A máme tu ďaľší rok. Už je tomu štyri roky, čo som začal neúnavne vysvetľovať, že technológie neodzrkadľujú spoločenský status, ba dokonca neprezrádzajú nič ani o zručnostiach ich majiteľa. Autor: © Peter Andreánsky | ISBN: 978-80-972799-0-5 Stretávam sa s názorom, že technológie sú považované za investíciu zhodnocujúcu peniaze. Ono to…
viac

Povedali o digitálnom príspevku
Povedali o digitálnom príspevku

pridané: 11.4.2024 predsedníčka občianskeho združenia Elektrosmog a zdraviečlenka európskej organizácie Európania za bezpečné pripojenia Mgr. Petra BERTOVÁ POLOVKOVÁ Naše občianske združenie porovnalo projekt Digitálny príspevok a Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak). Porovnali sme oba projekty z pohľadu požiadaviek na pripojenie na internet. Kým projekt Digitálny príspevok…
viac

2020
Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k predstaveným opatreniam moderné školstvo
Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k predstaveným opatreniam moderné školstvo

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej OZ PŠaV) zaujíma stanovisko k vízii moderného školstva a strategickým opatreniam k naplneniu tejto vízie. Pozitívne vnímame niektoré opatrenia, napriek tomu zatiaľ z predstavených opatrení nie je jasne viditeľná cesta k zvýšenej kvalite systému vzdelávania. 2) Digitalizácia Danú požiadavku pre digitalizáciu škôl navrhla Asociácia SOŠ…
viac

Novinka: “digitálny príspevok” má svoje logo
Novinka: “digitálny príspevok” má svoje logo

vymedzenie pojmov digitálny príspevok je aj zelené riešenie Vzhľadom na snahu presadiť návrh systémovej zmeny "prepojenie teórie a praxe zajtrajška", kde v prvej fáze je hlavným nástrojom pre vyrovanie technickej nerovnosti "digitálny príespevok", sme sa rozhodli pre jeho jednoznačnejšiu komunikáciu a vôbec správnu identifikáciu – samostatné logo. [3d-flip-book mode="fullscreen" id="846"…
viac

Online vzdelávanie a digitalizácia
Online vzdelávanie a digitalizácia

digitálny príspevok vymedzenie pojmov analýza zhody Žijeme v digitálnej dobe, kedy každá oblasť činnosti prechádza vlastným vývojom. Nahromadené poznatky sa práve teraz zúročujú do dostupných technológií, ktoré nám uľahčujú prácu. To je dôvod, pre ktorý stojí za úvahu venovať pozornosť technologickým novinkám. Samozrejme za predpokladu, že disponujeme aspoň minimálnymi technickými…
viac

Výzva na podporu systémovej zmeny
Výzva na podporu systémovej zmeny

Dňa 12.10.2020 bol doručený na Ministerstvo financií odporúčací list pána poslanca Európskeho Parlamentu Ivana Štefanca pre: Výzva na podporu systémového návrhu „Prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ z prostriedkov Fondu obnovy európskej únie. Materiál bol doručený na vedomie aj na: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad vlády SR,…
viac

Online konferencia (prepojenie teórie a praxe zajtrajška) – očakávania a nároky
Online konferencia (prepojenie teórie a praxe zajtrajška) – očakávania a nároky

21.9.2020 sme zorganizovali prvú online konferenciu, ktorej začiatok sa z technických príčin posunul až o takmer hodinu, čo nás nesmierne mrzí, ale nakoniec sme započali náš tematický blok troch fáz prezentovanej myšlienky. https://youtu.be/ls2vSGMN8gw Výsledkom konferencie je vytvorenie oficiálnej písomnej výzvy pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej…
viac

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška – konferencia 21.9.2020
Prepojenie teórie a praxe zajtrajška – konferencia 21.9.2020

Základné informácie online konferencia: „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“, dátum a čas: 21.9.2020 (pondelok)od 9.00 do 12.00 hod. organizátormi konferencie sú: Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenská volejbalová federácia a Inštitút duševnej práce zastrešenie konferencie: poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec diskutéri: Alena Petáková, Ivan Štefanec, Pavel Sadloň, Felix Dömény, Jozef Hvorecký, Martin Kraščenič,…
viac

Pripravujeme konferenciu
Pripravujeme konferenciu

Vzhľadom na udalosti uplynulých mesiacov a vzniknutých napätých situácií sa navzdory všetkému odkryli skutočné kontúry odzrkadľujúce náš prístup k sebe navzájom. Taktiež sa odkryla naša schopnosť imitovať činnosť, ktorá na(ne)štastie vypustila napovrch doposiaľ neúprimné snahy o riešenie naliehavých situácií. Asi najsilnejšie sa zlyhanie prejavilo v školstve. Aj preto, že v…
viac

Neuskutočnené stretnutie
Neuskutočnené stretnutie

Vzhľadom na vážnosť situácie sme 13. júla 2020 žiadali oficiálnym mailom o opakované stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling), ktoré by nadväzovalo na už prebehnuté zo dňa 7. júla 2020. Ako Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky sme mali za to, že sme relevantný…
viac

Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom
Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

Dňa 24.7.2020 o 12.00 sa odohralo stretnutie medzi europoslancom Ivanom Štefancom, reprezentantom riaditeľov škôl na Slovensku Felixom Döménym a predstaviteľom Inštitútu duševnej práce Petrom Andreánskym. Začiatok diskusie bol venovaný jednoduchému predstaveniu témy „Digitálny príspevok”. Následne, aby bola dodržaná logická postupnosť a náväznosť krokov, bola prezentovaná celá myšlienka digitálnej transformácie škôl…
viac

Fáza 1 „Digitálny príspevok” (vyrovnanie technickej nerovnosti)
Fáza 1 „Digitálny príspevok” (vyrovnanie technickej nerovnosti)

Dňa 7. júla 2020 prebehlo úvodné oficiálna stretnutie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky. Jediným zámerom bolo predostrieť návrh systémovej zmeny „Prepojenia teórie a praxe zajtrajška“ a hlavne fáze 1 „Digitálny príspevok“. Vzhľadom na krátkosť trvania stretnutia boli zhrnuté…
viac

Stretnutie riaditeľov škôl
Stretnutie riaditeľov škôl

25. júna 2020 sa uskutočnilo strenutie organizácií zastupujúcich štátne školské zariadenia: Združenie základných škôl Slovenska (Alena Petáková), Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény), Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií (Jozef Škorupa) a organizátor stretnutia Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň). Predmetom stretnutia bola téma „prepojenie teórie a praxe…
viac

Transformácia „fajnorky“ do digitálnej doby znamená bližšie k deťom s ohľadom na využívanie najnovších technológií…
Transformácia „fajnorky“ do digitálnej doby znamená bližšie k deťom s ohľadom na využívanie najnovších technológií…

Prečo práve Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží? Pretože len tam sme našli súzvuk s riaditeľom Ing. Felixom Döménym v potrebe zmeny vo výchovno-vzdelávacom prostredí.  Ako sme sa spoznali? V roku 2019 na jednom okrúhlom stole ohľadne pripravovaného projektového zámeru pre digitálnu transformáciu škôl. Bod, kedy som spozornel bolo…
viac

Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“
Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“

definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: 1. hardvér podľa definových požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, 2. poistenie zariadenia, 3. servisné služby viažúce sa na funkčnosť zariadenia a 4. konektivitu do internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie. základné…
viac

Systémová zmena zavádzajúca prepojenie teórie a praxe zajtrajška
Systémová zmena zavádzajúca prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Pezinok 12.6.2020. „Kombinácia poznania vlastných nárokov a možností jednotlivých technológií definuje rýchlosť nášho rastu v konkrétnej oblasti. Základom je uvedomiť si, že vlastnenie technológie nemôže byť cieľom, ale prostriedkom pre získavanie nových zručností a skúseností. Porozumením a možnosťou využívať najmodernejšie zariadenia posúvame hranice poznania a vytvárame priestor pre otázky, ktoré…
viac

Stretnutie na ŠIOVe
Stretnutie na ŠIOVe

Dňa 10. júna 2020 prebehlo stretnutie v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (Andrej Hutta) a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény). Témou stretnutia bol návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ a predstavenie troch základných fáz: fáza 1 vyrovnanie technickej nerovnosti (digitálny príspevok) fáza 2 digitálny transformácia škôl a samotný…
viac

Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve
Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve

prepojenie teórie a praxe zajtrajška Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času SR, Mgr. Alena Petáková ,…
viac

Predstavili sme systémový návrh zmeny na ministerstve školstva
Predstavili sme systémový návrh zmeny na ministerstve školstva

Dňa 12. mája 2020 predstavil prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény) na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling) systémový návrh zmeny s názvom „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“. Prioritu je nevyhnutné spustiť prvú fázu návrhu, vyrovnanie technickej nerovnosti – digitálny príspevok, ktorá zásadným…
viac

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška
Prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Vymedzenie pojmov Iniciatíva vznikla ako nevyhnutnosť reflektovať na súčasný stav v prostredí vzdelávania s priamou schopnosťou absolventov uspieť v pracovnom prostredí dneška, zároveň berieme na zreteľ nepredvídateľnosť technologického napredovania, kde je nevyhnutné zmeniť paradigmu výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali deti viesť k nasledujúcim základným zručnostiam alebo postojom: tvorivosť, emocionálna inteligencia, analytické myslenie, rozvoj…
viac

Metodická príručka pre učiteľov má svoju odporúčaciu doložku
Metodická príručka pre učiteľov má svoju odporúčaciu doložku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vydalo odporúčaciu doložku k tomuto…
viac

2019
Riaditeľ ŠPÚ a prezident SVF podpísali memorandum o spolupráci (27.03.2019)
Riaditeľ ŠPÚ a prezident SVF podpísali memorandum o spolupráci (27.03.2019)

Štátny pedagogický ústav a Slovenská volejbalová federácia budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja telovýchovy v školskom prostredí. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kračšenič. „Toto memorandum sme podpísali na základe vzájomného záujmu zachovať a rozvíjať telovýchovný vzdelávací proces v školskom prostredí.…
viac

2017
Metodická pomôcka pre učiteľov – Úvod do technológií 21. storočia
Metodická pomôcka pre učiteľov – Úvod do technológií 21. storočia

V roku 2017 vznikla jedinečná publikácia, ktorá sa venuje procesu vytváraniu úloh pre žiakov/študentov tak, aby sme dokázali sledovať tri základné okruhy: vlastný duševný rozvojsociálne zručnostiminimálne technické zručnosti Autor© Peter Andreánsky, 2017Fyzický popis79 strán: fotografie, ilustrácie, ukážky; 28 cmISBN978-80-972799-0-5odporúčacia doložka2020/10665:4-A1001 Publikácia je koncipovaná ako didaktická pomôcka pre učiteľov. Jej prehľadné…
viac

Myšlienka vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov
Myšlienka vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov

Počas posledného obdobia sa sústredene venujeme téme, ako dostať do škôl technológie, ktoré dokážu učiteľom zjednodušiť prácu a zároveň výrazným spôsobom zlepšiť výchovno-vzdelávací proces. Pri našich prezentáciách 3D technológii a jej využitia vo výchovno-vzdelávacom procese však narážame na prozaické problémy. Tými sú strach z neznalosti technológie. Ale žiaľ, ukazuje sa…
viac

2016
Vytvorili sme jednoduchý podporný spot
Vytvorili sme jednoduchý podporný spot

Účelom vytvorenia spotu je predstaviť jednoduchosť 3D technológie a predviesť spôsob jej funčnosti.