Náš príbeh

od autora: | 23. októbra 2020

Sme k sebe úprimne neúprimní

Keď na jar 2020 do našej krajiny vstúpil COVID-19 a prinútil nás zastaviť, nechtiac odkryl dlhodobo prehliadané detaily, ktoré klamlivo navodzovali pocit, ako sme dobre nastavení a všetko funguje, ako má. Zistili sme, že doteraz sme k sebe boli vždy úprimne neúprimní, ale aj napriek tomu sme si to odmietali priznať a pripustiť. Nie je predsa možné, aby za celú dobu od ’89 všetci imitovali činnosť a verili, že im to prejde… Žiaľ, ukázalo sa, že áno, ba dokonca sme zašli tak ďaleko, že sme týmto spôsobom vychovali ďaľšie generácie. Preto máme dnes v líderských pozíciách ľudí, ktorí sa vyznačujú sebestrednosťou, neschopnosťou komunikovať alebo vôbec prijať akýkoľvek racionálny argument a to len preto, že nie je z ich hlavy. Jednoducho sa nám podarilo vychovať morálne tupú generáciu, kde kultúra predstavuje nutné zlo alebo pozlátko a neschopnosť viesť racionálny dialóg sme nahradili veľkodušnými slovnými floskulami.

A tak sme prišli k dnešnému stavu, kde vytvoriť spoločenský diskurz je vlastne nemožné. Tkvie to hlavne v tom, že sme si zvykli diskutovať, ale nie hľadať riešenia, pretože ťažoba zodpovednosti je priam neúnosná. A preto sa snažíme zodpovednosť trieštiť slovkom predpoklad. Vďaka tomuto zázračnému slovíčku viete vyriecť aj tie najodvážnejšie myšlienkové konštrukcie a vízie, pretože postačí, aby ste použili „za predpokladu“ a hop, Vaša zodpovednosť sa stráca a získavate nespočetné množstvo únikových ciest.

Žiaľ, práve toto sa nám stalo s naším snažením pomôcť školstvu naprieč spoločnosťou, pretože výchovno-vzdelávací proces je o spoločenskej zodpovednosti. Stretnutia plné porozumení bez zrejmého výsledku, prázdne frázy a žiadne relevantné výstupy spôsobili, že októbrové zatvorenie škôl nie, že je také isté ako v marci, ale je ešte horšie, pretože dotknutí očakávali zmysluplné a racionálne riešenia diskutované a nastavené počas letných mesiacov. Cez leto je však vôľa pracovať nízka a ľudia zodpovední za dnešný stav si tiež chceli oddýchnuť, aj keď ich prácou je postarať sa o plynulý chod výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň vytvoriť komfort vzdelávania s nastavením plnohodnotného podporného systému, ktorý dokáže zvládnuť tak náročné situácie, ako momentálne prežívame. Výsledkom je, že situácia sa opäť rieši ex post, za chodu, čo je signifikantné pre systémy postavené viac na obrane ako prevencii. Toto prostredie vytvorilo priestor pre rôzne profesionálne diskusné skupiny výsledkom ktorých nie je racionálne riešenie, ale hlavne nikdy neutíchajúci dialóg bez akéhokoľvek výsledku alebo akčné plány prípadne projekty, ktoré „riešia“ akútnu situáciu na konkrétny časový úsek, bez logického pokračovania.

Je zarážajúce, že situácia v školstve sa opäť rieši bez účasti priamo dotknutých. Jednak je to spôsobené tým, že riaditelia škôl a vôbec pedagogická obec bola vždy v pozícii submisívneho prijímateľa a po druhé, vždy keď ktokoľvek z prostredia škôl s empirickými skúsenosťami v desiatkach rokov chcel čokoľvek navrhnúť, vždy bol postavený do pozície, že nerozumie problematike a zároveň je len na výplatnej listine, takže jeho úlohou nie je podieľať sa na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svojimi poznatkami, ale má len odpracovať nariadené.

A čo sme teda absolvovali v kontexte času?

2022
28 apríla

Tak teda ako?

Čo je digitálny príspevok? definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: hardvér podľa definovaných…viac

13 apríla

Quo vadis, priemyslovka?

zdroj: www.asoss.sk Po dlhšej odmlke, keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť…viac

28 januára

Mimoriadna správa komisárky pre deti 2021

zdroj: www.komisarpredeti.sk Počas roka 2021 prebiehali rôzne diskusie, ktorých závery nie sú verejnosti dostupné buď z dôvodu, že nestáli za nič alebo, že by až…viac

2021
5 decembra

Naučíme Vás novému prístupu k tvorbe úloh

Projekt nepredstavuje uzavretú škálu možností práce s trojrozmernými technológiami. Naopak, nabáda na cestu spoznávania a samovzdelávania tým, že odkrýva striktne pragmatický pohľad na existujúce technológie. Zároveň poukazuje…viac

9 novembra

Poznámky k digitálnemu príspevku v Rádiu Regina Západ

Dňa 8.10.2021 prebehla diskusia v nahrávacom štúdiu Rádia Regina Západ, téma bol „Digitálny príspevok“ a vôbec hodnotenie chaotickej situácie (nielen) v školstve. Rozhovoru sa zúčastnili:…viac

4 novembra

Rokovanie s partnerskými organizáciami

zdroj: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v…viac

15 októbra

Projekt TruDi ako nástroj pre sebarozvoj

Projekt TruDi, vznikol v roku 2017 a je koncipovaný ako nástroj, ktorý je praktickou ukážkou faktu, že vzdelávanie nie je možné obmedziť iba na memorovanie…viac

13 októbra

Čo Vám prinesie zapojenie sa do projektu TruDi?

Vzhľadom na objektívne široký rozsah a rôznorodosť, ktoré projekt bezpochyby zasahuje sme vytvorili pomocné nástroje ktorými nabádame, sledujeme a utvrdzujeme poznatky, zručnosti a získané skúsenosti.…viac

10 októbra

Cieľ projektu

Potreba zmeniť spôsob vyučovania žiakov z memorovania na zážitkové vzdelávanie je dlhodobý proces a je potrebné, aby tento začal priamo v školách. Výrazne k tomu…viac

1 septembra

Online diskusia s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk

Dňa 1. septembra 2021 prebehla debata s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk, kde bolo okrem iného diskutované aj softvérové prostredie školstva. Cieľom diskusie nebolo vyvolanie boja, ale…viac

23 augusta

Priebežné vyhodnotenie Analýzy zhody názoru na Digitálny príspevok

5. októbra 2020 sme vyzvali Ministerstvo financií o podporu Systémovej zmeny. Našim korešpondentom bol poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec. Prešiel takmer rok a je fér ukázať,…viac

19 júna

Deti by sa mohli učiť online aj bežne. Pomohol by digitálny príspevok

Zdroj: TA3 | Zdroj foto: TASR/Ján Krošlák Druhý dištančný školský rok priniesol svoje výsledky. Učitelia zvládli vyučovať cez online platformy, žiaci sa naučili samostatnosti pri…viac

13 júna

Poskytli sme rozhovor pre portál Instacks.sk

13.06.2021 | Peter Andreánsky | Iveta Hricková Všetko vnímame cez peňažné vyjadrenie ceny, neriešime reálnu hodnotu. Kvalitné vzdelávanie je jedným z hlavných problémov našej spoločnosti.…viac

29 mája

Využite naše dobré vzťahy v oblasti 3D tlače

Vzhľadom na situáciu vo výchovno-vzdelávacom prostredí a fakt, že vytvorenie plnohodnotného podnetného prostredia s materiálno-technologickým zabezpečením formou služby je v nedohľadne zo strany štátneho aparátu.…viac

23 apríla

Tlačové vyhlásenie: Na zmeny v Pláne obnovy a odolnosti zostáva niečo vyše týždňa

Materiál vypracoval Mgr. Anton Oberhauser ASOCIÁCIE: Digitálna transformácia škôl MUSÍ ZOHĽADŇOVAŤ POTREBY ŽIAKOV, UČITEĽOV a BUDÚCNOSTI Košice/Bratislava, 23. apríla 2021 – Projektory, reproduktory, kopírky či…viac

19 apríla

Digitálny príspevok je aj zelené riešenie

Náš koncept sme postavili ako systémový nástroj, ktorý rieši primárne potreby vo výchovno-vzdelávacom procese. Čo nám nenapadlo je fakt, že predstavuje aj ekologické riešenie problému…viac

16 apríla

Hľadali sme oporu v parlamente

Dňa 16. apríla 2021 o 13:00 zorganizovala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) online diskusiu deviatich organizácií zastupujúcich vzdelávacie inštitúcie a poslancami Národnej rady Slovenskej…viac

16 apríla

Online debata medzi ASOŠS, OZPSAV, MH a IDP

Dňa 16. apríla 2021 sa uskutočnilo neformálne stretnutie medzi reprezentatmi Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény, prezident), Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na…viac

14 apríla

Online stretnutie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dňa 14. apríla 2021 o 10:00 sa uskutočnilo online stretnutie medzi Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň, prezident), Združením základných škôl Slovenska…viac

31 marca

Virtuálny okrúhly stôl v gescii ministerstva školstva

Dňa 31. marca 2021 o 13:00 sa uskutočnil okrúhly stôl ktorého účastníkmi boli zástupcovia vzdelávacích inštitúcií naprieč slovenskom.  Téma bola zameraná na Plán obnovy, kde…viac

25 marca

Deti sú ľudia a nie sú hlúpe

Nemôžeme ich trestať za to, že sme zvolili do riadiacich funkcií neschopných ľudí schopných všetkého. Je našou povinnosťou vytvoriť priestor, nástroje a klímu tak, aby…viac

17 marca

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve k návrhu novely školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiadal odbornú diskusiu k tak zásadným zmenám v školstve, aké sú načrtnuté v školskom zákone, už 23. februára a upozornil na ne…viac

10 marca

Spustili sme aktívnu spoluprácu so SmartBooks

Smart technológie zmenili našu zábavu, naše domovy i celý náš priemysel. Paradoxne, v našom školstve, kedysi nositeľovi pokroku, sa presadzujú len pomaly. Vidím 2 príčiny: technologická…viac

5 marca

Kľúčové je spájanie síl

Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU a.s. (ďalej ICE), okrem doplňujúcej výučby v oblastiach špecializovaných na riadenie ako disciplíny univerzálneho významu, vedeckých trendoch v oblasti informatiky,…viac

11 januára

Cieľom nie je vlastniť technológiu

A máme tu ďaľší rok. Už je tomu štyri roky, čo som začal neúnavne vysvetľovať, že technológie neodzrkadľujú spoločenský status, ba dokonca neprezrádzajú nič ani…viac

3 januára

Povedali o digitálnom príspevku

pridané: 24.2.2023 predseda predsedníctva Digitálna koalícia Ing. Mário LELOVSKÝ Vážení kolegovia,  dovoľte mi oboznámiť vás s mojím stanoviskom ku konceptu Digitálny príspevok v podobe, v…viac

2020
19 novembra

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k predstaveným opatreniam moderné školstvo

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej OZ PŠaV) zaujíma stanovisko k vízii moderného školstva a strategickým opatreniam k naplneniu tejto vízie. Pozitívne vnímame niektoré opatrenia,…viac

15 októbra

Novinka: “digitálny príspevok” má svoje logo

vymedzenie pojmov digitálny príspevok je aj zelené riešenie Vzhľadom na snahu presadiť návrh systémovej zmeny "prepojenie teórie a praxe zajtrajška", kde v prvej fáze je…viac

13 októbra

Online vzdelávanie a digitalizácia

digitálny príspevok vymedzenie pojmov analýza zhody Žijeme v digitálnej dobe, kedy každá oblasť činnosti prechádza vlastným vývojom. Nahromadené poznatky sa práve teraz zúročujú do dostupných…viac

13 októbra

Výzva na podporu systémovej zmeny

Dňa 12.10.2020 bol doručený na Ministerstvo financií odporúčací list pána poslanca Európskeho Parlamentu Ivana Štefanca pre: Výzva na podporu systémového návrhu „Prepojenie teórie a praxe…viac

22 septembra

Online konferencia (prepojenie teórie a praxe zajtrajška) – očakávania a nároky

21.9.2020 sme zorganizovali prvú online konferenciu, ktorej začiatok sa z technických príčin posunul až o takmer hodinu, čo nás nesmierne mrzí, ale nakoniec sme započali…viac

15 septembra

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška – konferencia 21.9.2020

Základné informácie online konferencia: „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“, dátum a čas: 21.9.2020 (pondelok)od 9.00 do 12.00 hod. organizátormi konferencie sú: Zväz školských asociácií a združení…viac

10 augusta

Pripravujeme konferenciu

Vzhľadom na udalosti uplynulých mesiacov a vzniknutých napätých situácií sa navzdory všetkému odkryli skutočné kontúry odzrkadľujúce náš prístup k sebe navzájom. Taktiež sa odkryla naša…viac

3 augusta

Neuskutočnené stretnutie

Vzhľadom na vážnosť situácie sme 13. júla 2020 žiadali oficiálnym mailom o opakované stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling), ktoré…viac

24 júla

Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

Dňa 24.7.2020 o 12.00 sa odohralo stretnutie medzi europoslancom Ivanom Štefancom, reprezentantom riaditeľov škôl na Slovensku Felixom Döménym a predstaviteľom Inštitútu duševnej práce Petrom Andreánskym.…viac

7 júla

Fáza 1 „Digitálny príspevok” (vyrovnanie technickej nerovnosti)

Dňa 7. júla 2020 prebehlo úvodné oficiálna stretnutie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky.…viac

25 júna

Stretnutie riaditeľov škôl

25. júna 2020 sa uskutočnilo strenutie organizácií zastupujúcich štátne školské zariadenia: Združenie základných škôl Slovenska (Alena Petáková), Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény), Asociácia…viac

22 júna

Transformácia „fajnorky“ do digitálnej doby znamená bližšie k deťom s ohľadom na využívanie najnovších technológií…

Prečo práve Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží? Pretože len tam sme našli súzvuk s riaditeľom Ing. Felixom Döménym v potrebe zmeny vo výchovno-vzdelávacom…viac

22 júna

Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“

definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: 1. hardvér podľa definových požiadaviek konkrétnej…viac

19 júna

Systémová zmena zavádzajúca prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Pezinok 12.6.2020. „Kombinácia poznania vlastných nárokov a možností jednotlivých technológií definuje rýchlosť nášho rastu v konkrétnej oblasti. Základom je uvedomiť si, že vlastnenie technológie nemôže…viac

10 júna

Stretnutie na ŠIOVe

Dňa 10. júna 2020 prebehlo stretnutie v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (Andrej Hutta) a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény). Témou stretnutia bol…viac

20 mája

Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve

prepojenie teórie a praxe zajtrajška Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za…viac

12 mája

Predstavili sme systémový návrh zmeny na ministerstve školstva

Dňa 12. mája 2020 predstavil prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény) na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling)…viac

2 apríla

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Vymedzenie pojmov Iniciatíva vznikla ako nevyhnutnosť reflektovať na súčasný stav v prostredí vzdelávania s priamou schopnosťou absolventov uspieť v pracovnom prostredí dneška, zároveň berieme na zreteľ nepredvídateľnosť technologického…viac

10 marca

Metodická príručka pre učiteľov má svoju odporúčaciu doložku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)…viac

2019
27 marca

Riaditeľ ŠPÚ a prezident SVF podpísali memorandum o spolupráci (27.03.2019)

Štátny pedagogický ústav a Slovenská volejbalová federácia budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja telovýchovy v školskom prostredí. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho…viac

2017
20 septembra

Metodická pomôcka pre učiteľov – Úvod do technológií 21. storočia

V roku 2017 vznikla jedinečná publikácia, ktorá sa venuje procesu vytváraniu úloh pre žiakov/študentov tak, aby sme dokázali sledovať tri základné okruhy: vlastný duševný rozvojsociálne…viac

21 júna

Myšlienka vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov

Počas posledného obdobia sa sústredene venujeme téme, ako dostať do škôl technológie, ktoré dokážu učiteľom zjednodušiť prácu a zároveň výrazným spôsobom zlepšiť výchovno-vzdelávací proces. Pri…viac

2016
19 decembra

Vytvorili sme jednoduchý podporný spot

Účelom vytvorenia spotu je predstaviť jednoduchosť 3D technológie a predviesť spôsob jej funčnosti.