Náš príbeh

od autora: | 23. októbra 2020

Sme k sebe úprimne neúprimní

Keď na jar 2020 do našej krajiny vstúpil COVID-19 a prinútil nás zastaviť, nechtiac odkryl dlhodobo prehliadané detaily, ktoré klamlivo navodzovali pocit, ako sme dobre nastavení a všetko funguje, ako má. Zistili sme, že doteraz sme k sebe boli vždy úprimne neúprimní, ale aj napriek tomu sme si to odmietali priznať a pripustiť. Nie je predsa možné, aby za celú dobu od ’89 všetci imitovali činnosť a verili, že im to prejde… Žiaľ, ukázalo sa, že áno, ba dokonca sme zašli tak ďaleko, že sme týmto spôsobom vychovali ďaľšie generácie. Preto máme dnes v líderských pozíciách ľudí, ktorí sa vyznačujú sebestrednosťou, neschopnosťou komunikovať alebo vôbec prijať akýkoľvek racionálny argument a to len preto, že nie je z ich hlavy. Jednoducho sa nám podarilo vychovať morálne tupú generáciu, kde kultúra predstavuje nutné zlo alebo pozlátko a neschopnosť viesť racionálny dialóg sme nahradili veľkodušnými slovnými floskulami.

A tak sme prišli k dnešnému stavu, kde vytvoriť spoločenský diskurz je vlastne nemožné. Tkvie to hlavne v tom, že sme si zvykli diskutovať, ale nie hľadať riešenia, pretože ťažoba zodpovednosti je priam neúnosná. A preto sa snažíme zodpovednosť trieštiť slovkom predpoklad. Vďaka tomuto zázračnému slovíčku viete vyriecť aj tie najodvážnejšie myšlienkové konštrukcie a vízie, pretože postačí, aby ste použili „za predpokladu“ a hop, Vaša zodpovednosť sa stráca a získavate nespočetné množstvo únikových ciest.

Žiaľ, práve toto sa nám stalo s naším snažením pomôcť školstvu naprieč spoločnosťou, pretože výchovno-vzdelávací proces je o spoločenskej zodpovednosti. Stretnutia plné porozumení bez zrejmého výsledku, prázdne frázy a žiadne relevantné výstupy spôsobili, že októbrové zatvorenie škôl nie, že je také isté ako v marci, ale je ešte horšie, pretože dotknutí očakávali zmysluplné a racionálne riešenia diskutované a nastavené počas letných mesiacov. Cez leto je však vôľa pracovať nízka a ľudia zodpovední za dnešný stav si tiež chceli oddýchnuť, aj keď ich prácou je postarať sa o plynulý chod výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň vytvoriť komfort vzdelávania s nastavením plnohodnotného podporného systému, ktorý dokáže zvládnuť tak náročné situácie, ako momentálne prežívame. Výsledkom je, že situácia sa opäť rieši ex post, za chodu, čo je signifikantné pre systémy postavené viac na obrane ako prevencii. Toto prostredie vytvorilo priestor pre rôzne profesionálne diskusné skupiny výsledkom ktorých nie je racionálne riešenie, ale hlavne nikdy neutíchajúci dialóg bez akéhokoľvek výsledku alebo akčné plány prípadne projekty, ktoré „riešia“ akútnu situáciu na konkrétny časový úsek, bez logického pokračovania.

Je zarážajúce, že situácia v školstve sa opäť rieši bez účasti priamo dotknutých. Jednak je to spôsobené tým, že riaditelia škôl a vôbec pedagogická obec bola vždy v pozícii submisívneho prijímateľa a po druhé, vždy keď ktokoľvek z prostredia škôl s empirickými skúsenosťami v desiatkach rokov chcel čokoľvek navrhnúť, vždy bol postavený do pozície, že nerozumie problematike a zároveň je len na výplatnej listine, takže jeho úlohou nie je podieľať sa na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svojimi poznatkami, ale má len odpracovať nariadené.

A čo sme teda absolvovali v kontexte času?

2021

Cieľom nie je vlastniť technológiu

A máme tu ďaľší rok. Už je tomu štyri roky, čo som začal neúnavne vysvetľovať, že technológie neodzrkadľujú spoločenský status, ba dokonca neprezrádzajú nič ani o zručnostiach ich majiteľa. Stretávam sa s názorom, že technológie sú považované za investíciu zhodnocujúcu peniaze. Ono to pravdou sčasti je, ak ste investor a…viac

Povedali o digitálnom príspevku

Ekonomický riaditeľ skupiny Teraz, a. s. a 10 rokov bol riaditeľom Obchodnej akadémie Považská Bystrica Ing. Peter BOLOGA O tom, že informačné technológie sa stali súčasťou bežného života a najmä života pracovného, netreba hovoriť či písať. Žiaľ, musíme konštatovať, že v mnohých parametroch prípravy mladých ľudí na trh práce nezaostávame len…viac

2020

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k predstaveným opatreniam moderné školstvo

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (ďalej OZ PŠaV) zaujíma stanovisko k vízii moderného školstva a strategickým opatreniam k naplneniu tejto vízie. Pozitívne vnímame niektoré opatrenia, napriek tomu zatiaľ z predstavených opatrení nie je jasne viditeľná cesta k zvýšenej kvalite systému vzdelávania. 2) Digitalizácia Danú požiadavku pre digitalizáciu škôl navrhla Asociácia SOŠ…viac

Novinka: „digitálny príspevok“ má svoje logo

Vzhľadom na snahu presadiť návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“, kde v prvej fáze je hlavným nástrojom pre vyrovanie technickej nerovnosti „digitálny príespevok“, sme sa rozhodli pre jeho jednoznačnejšiu komunikáciu a vôbec správnu identifikáciu – samostatné logo.

Online vzdelávanie a digitalizácia

Žijeme v digitálnej dobe, kedy každá oblasť činnosti prechádza vlastným vývojom. Nahromadené poznatky sa práve teraz zúročujú do dostupných technológií, ktoré nám uľahčujú prácu. To je dôvod, pre ktorý stojí za úvahu venovať pozornosť technologickým novinkám. Samozrejme za predpokladu, že disponujeme aspoň minimálnymi technickými zručnosťami, a zároveň poznáme svoje nároky,…viac

Výzva na podporu systémovej zmeny

Uverejňujeme výzvu, ktorá je výsledkom konferencie zo dňa 21.9.2020 pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej volejbalovej federácie, Inštitútu duševnej práce a poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca pre Ministerstvo financií SR. Ministerstvo financií žiadame o podporu nášho návrhu systémovej zmeny smerujúcej k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom digitálneho…viac

Online konferencia (prepojenie teórie a praxe zajtrajška) – očakávania a nároky

21.9.2020 sme zorganizovali prvú online konferenciu, ktorej začiatok sa z technických príčin posunul až o takmer hodinu, čo nás nesmierne mrzí, ale nakoniec sme započali náš tematický blok troch fáz prezentovanej myšlienky. Výsledkom konferencie je vytvorenie oficiálnej písomnej výzvy pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej volejbalovej…viac

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška – konferencia 21.9.2020

Základné informácie online konferencia: „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“, dátum a čas: 21.9.2020 (pondelok)od 9.00 do 12.00 hod. organizátormi konferencie sú: Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenská volejbalová federácia a Inštitút duševnej práce zastrešenie konferencie: poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec diskutéri: Alena Petáková, Ivan Štefanec, Pavel Sadloň, Felix Dömény, Jozef Hvorecký, Martin Kraščenič,…viac

Pripravujeme konferenciu

Vzhľadom na udalosti uplynulých mesiacov a vzniknutých napätých situácií sa navzdory všetkému odkryli skutočné kontúry odzrkadľujúce náš prístup k sebe navzájom. Taktiež sa odkryla naša schopnosť imitovať činnosť, ktorá na(ne)štastie vypustila napovrch doposiaľ neúprimné snahy o riešenie naliehavých situácií. Asi najsilnejšie sa zlyhanie prejavilo v školstve. Aj preto, že v…viac

Neuskutočnené stretnutie

Vzhľadom na vážnosť situácie sme 13. júla 2020 žiadali oficiálnym mailom o opakované stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling), ktoré by nadväzovalo na už prebehnuté zo dňa 7. júla 2020. Ako Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky sme mali za to, že sme relevantný…viac

Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

Dňa 24.7.2020 o 12.00 sa odohralo stretnutie medzi europoslancom Ivanom Štefancom, reprezentantom riaditeľov škôl na Slovensku Felixom Döménym a predstaviteľom Inštitútu duševnej práce Petrom Andreánskym. Začiatok diskusie bol venovaný jednoduchému predstaveniu témy „Digitálny príspevok”. Následne, aby bola dodržaná logická postupnosť a náväznosť krokov, bola prezentovaná celá myšlienka digitálnej transformácie škôl…viac

Fáza 1 „Digitálny príspevok” (vyrovnanie technickej nerovnosti)

Dňa 7. júla 2020 prebehlo úvodné oficiálna stretnutie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky. Jediným zámerom bolo predostrieť návrh systémovej zmeny „Prepojenia teórie a praxe zajtrajška“ a hlavne fáze 1 „Digitálny príspevok“. Vzhľadom na krátkosť trvania stretnutia boli zhrnuté…viac

Stretnutie riaditeľov škôl

25. júna 2020 sa uskutočnilo strenutie organizácií zastupujúcich štátne školské zariadenia: Združenie základných škôl Slovenska (Alena Petáková), Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény), Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií (Jozef Škorupa) a organizátor stretnutia Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň). Predmetom stretnutia bola téma „prepojenie teórie a praxe…viac

Transformácia „fajnorky“ do digitálnej doby znamená bližšie k deťom s ohľadom na využívanie najnovších technológií…

Prečo práve Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží? Pretože len tam sme našli súzvuk s riaditeľom Ing. Felixom Döménym v potrebe zmeny vo výchovno-vzdelávacom prostredí.  Ako sme sa spoznali? V roku 2019 na jednom okrúhlom stole ohľadne pripravovaného projektového zámeru pre digitálnu transformáciu škôl. Bod, kedy som spozornel bolo…viac

Vymedzenie pojmov – „Digitálny príspevok“

definícia: Digitálny príspevok definuje platbu k prospechu konkrétnej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre dostupnosť služby zabezpečujúcej nasledovné základné okruhy: 1. hardvér podľa definových požiadaviek konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, 2. poistenie zariadenia, 3. servisné služby viažúce sa na funkčnosť zariadenia a 4. konektivitu do internetu v rozsahu nevyhnutnom pre primerané užívanie. základné…viac

Systémová zmena zavádzajúca prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Pezinok 12.6.2020. „Kombinácia poznania vlastných nárokov a možností jednotlivých technológií definuje rýchlosť nášho rastu v konkrétnej oblasti. Základom je uvedomiť si, že vlastnenie technológie nemôže byť cieľom, ale prostriedkom pre získavanie nových zručností a skúseností. Porozumením a možnosťou využívať najmodernejšie zariadenia posúvame hranice poznania a vytvárame priestor pre otázky, ktoré…viac

Stretnutie na ŠIOVe

Dňa 10. júna 2020 prebehlo stretnutie v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (Andrej Hutta) a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény). Témou stretnutia bol návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ a predstavenie troch základných fáz: fáza 1 vyrovnanie technickej nerovnosti (digitálny príspevok) fáza 2 digitálny transformácia škôl a samotný…viac

Rokovanie s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve

Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času SR, Mgr. Alena Petáková , prezidentka Združenia základných škôl Slovenska,…viac

Predstavili sme systémový návrh zmeny na ministerstve školstva

Dňa 12. mája 2020 predstavil prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény) na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling) systémový návrh zmeny s názvom „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“. Prioritu je nevyhnutné spustiť prvú fázu návrhu, vyrovnanie technickej nerovnosti – digitálny príspevok, ktorá zásadným…viac

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Vymedzenie pojmov Iniciatíva vznikla ako nevyhnutnosť reflektovať na súčasný stav v prostredí vzdelávania s priamou schopnosťou absolventov uspieť v pracovnom prostredí dneška, zároveň berieme na zreteľ nepredvídateľnosť technologického napredovania, kde je nevyhnutné zmeniť paradigmu výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali deti viesť k nasledujúcim základným zručnostiam alebo postojom: tvorivosť, emocionálna inteligencia, analytické myslenie, rozvoj…viac

Metodická pomôcka pre učiteľov – Úvod do technológií 21. storočia

V roku 2017 vznikla jedinečná publikácia, ktorá sa venuje procesu vytváraniu úloh pre žiakov/študentov tak, aby sme dokázali sledovať tri základné okruhy: vlastný duševný rozvoj sociálne zručnosti minimálne technické zručnosti Publikácia je koncipovaná ako didaktická pomôcka pre učiteľov. Jej prehľadné usporiadanie častí a efektívna nadväznosť tém nabáda na iný pohľad…viac

2019

Riaditeľ ŠPÚ a prezident SVF podpísali memorandum o spolupráci (27.03.2019)

Štátny pedagogický ústav a Slovenská volejbalová federácia budú spoločne podporovať aktivity v záujme rozvoja telovýchovy v školskom prostredí. V Memorande o spolupráci sa k tomu svojimi podpismi zaviazal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kračšenič. „Toto memorandum sme podpísali na základe vzájomného záujmu zachovať a rozvíjať telovýchovný vzdelávací proces v školskom prostredí.…viac

2017

Myšlienka vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov

Počas posledného obdobia sa sústredene venujeme téme, ako dostať do škôl technológie, ktoré dokážu učiteľom zjednodušiť prácu a zároveň výrazným spôsobom zlepšiť výchovno-vzdelávací proces. Pri našich prezentáciách 3D technológii a jej využitia vo výchovno-vzdelávacom procese však narážame na prozaické problémy. Tými sú strach z neznalosti technológie. Ale žiaľ, ukazuje sa…viac

2016

Vytvorili sme jednoduchý podporný spot

Účelom vytvorenia spotu je predstaviť jednoduchosť 3D technológie a predviesť spôsob jej funčnosti.