Výzva na podporu systémovej zmeny

od autora: | 13. októbra 2020

Dňa 12.10.2020 bol doručený na Ministerstvo financií odporúčací list pána poslanca Európskeho Parlamentu Ivana Štefanca pre:

Výzva na podporu systémového návrhu „Prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ z prostriedkov Fondu obnovy európskej únie.

Materiál bol doručený na vedomie aj na: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad vlády SR, poradkyni predsedu vlády SR

Uverejňujeme výzvu, ktorá je výsledkom konferencie zo dňa 21.9.2020 pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej volejbalovej federácie, Inštitútu duševnej práce a poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca pre Ministerstvo financií SR. Ministerstvo financií žiadame o podporu nášho návrhu systémovej zmeny smerujúcej k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom digitálneho príspevku. Je nevyhnutné teraz nastaviť medzirezortný dialóg, kde dotknuté ministerstvá – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo kultúry SR aktívne začnú diskusiu so Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky tak, aby sme dokázali efektívnym spôsobom zmeniť matrix vzdelávania.

Veríme, že zmenou prístupu a nastavením výchovno-vzdelávacieho procesu dokážeme zvrátiť nepriaznivé smerovanie pripravenosti detí do života od vlastného duševného rozvoja, cez sociálne a kontextové zručnosti až po tie technické.

Pretože spoločnosť má vysoké očakávania tak na vedomosti, ako aj na správanie sa a začlenenie v spoločnosti. Žiaľ tomu nezodpovedá miera nárokov, ktoré je nevyhnutné splniť.

Je veľmi dôležité zabezpečiť príležitosť pre deti v prostredí škôl tak, aby cítili podnetné, bezpečné zázemie vo forme spoločenskej klímy, materiálneho a technického zabezpečenia a samozrejme odbornej pripravenosti pedagogického zboru.