Priebežné vyhodnotenie Analýzy zhody názoru na Digitálny príspevok

od autora: | 23. augusta 2021

5. októbra 2020 sme vyzvali Ministerstvo financií o podporu Systémovej zmeny. Našim korešpondentom bol poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec.

Prešiel takmer rok a je fér ukázať, ako dopadla naša analýza. Tým, že je naďalej aktuálna, stále sa môžete zapojiť a my budeme výsledky priebežne obnovovať.

Anonymita a možnosť zaznačiť viac myšlienok, ktoré sa zhodujú priniesli úspech v podobe čísel, ktoré vidíte. Za najpodstatnejšie považujeme napísať, že sa zapojilo 12 703 anonymných respondetov a sme za to veľmi vďační.

Ako najzaujímavejší hodnotíme fakt, že len 76 respondetov si myslí, že digitálny príspevok predstavuje neopodstatnený benefit, čo v nás zbudzuje nádej na pozitívnu zmenu.

0
nezmení nič, len vznikne neopodstatnený benefit
0
racionalizuje vzťahy naprieč dotknutými entitami (ministerstvo – zriaďovateľ – škola)
0
školy prestanú byť cintorínmi zastaraných technológií
0
zlepší vzťah v prostredí škola – učiteľ – rodič (dieťa)
0
prestane byť cieľom vlastnenie technológie, pretože technológie nereprezentujú sociálny status, ale nástroj
0
elegantná forma znižovania investičného dlhu školstva
0
zefektívni vzdelávací proces z pohľadu zladenej technickej vybavenosti (výkon a časový rámec pre spracovanie zadania)
0
zmenu v prístupe ku vzdelávaniu (zmena prípravy úloh pre deti s prítlakom na tri okruhy: 1. vlastný duševný rozvoj, 2. sociálne zručnosti, 3. minimálne technické zručnosti)
0
odstráni výhovorky typu "Nemám na čom! Nemám ako!"
0
zjednotí softvérové užívateľské a komunikačné prostredie, odstráni rôznorodosť súborových výstupov

https://www.institutdusevnejprace.sk/2020/10/05/vyzva-na-podporu-systemovej-zmeny/