Spolupráca?

Napíšte prosím funkčný mail pre možnú budúcu komunikáciu.
Napíšte prosím funkčné telefónne číslo pre prípadnú komunikáciu.