Archívy autora: Peter Andreánsky

O Peter Andreánsky

Predstaviteľ efektívneho používania technologických nástrojov k zvýšeniu efektivity a kvality práce. V roku 2012 predstavil myšlienkovú konštrukciu ArcheoSoft, ktorá rieši potreby v prostredí archologického bádania. V roku 2015 riešil otázky modernizácie školstva novými technológiami a k tejto problematike vydal aj metodickú príručku pre učiteľov „Úvod do technológií 21. storočia“, ktorá získala v roku 2020 odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V roku 2020 vytvoril analýzu a následne predstavil návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“, kde v troch fázach rieši základné nedostatky výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncept sa vyznačuje schopnosťou okamžitej aplikácie do praxe.

Náš príbeh

Sme k sebe úprimne neúprimní Keď na jar 2020 do našej krajiny vstúpil COVID-19 a prinútil nás zastaviť, nechtiac odkryl dlhodobo prehliadané detaily, ktoré klamlivo navodzovali pocit, ako sme dobre nastavení a všetko funguje, ako má. Zistili sme, že doteraz sme k sebe boli vždy úprimne neúprimní, ale aj napriek tomu sme si to odmietali… Čítať viac »

Online vzdelávanie a digitalizácia

Žijeme v digitálnej dobe, kedy každá oblasť činnosti prechádza vlastným vývojom. Nahromadené poznatky sa práve teraz zúročujú do dostupných technológií, ktoré nám uľahčujú prácu. To je dôvod, pre ktorý stojí za úvahu venovať pozornosť technologickým novinkám. Samozrejme za predpokladu, že disponujeme aspoň minimálnymi technickými zručnosťami, a zároveň poznáme svoje nároky, vďaka ktorým vieme správne vyhodnotiť… Čítať viac »

Výzva na podporu systémovej zmeny

Uverejňujeme výzvu, ktorá je výsledkom konferencie zo dňa 21.9.2020 pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej volejbalovej federácie, Inštitútu duševnej práce a poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca pre Ministerstvo financií SR. Ministerstvo financií žiadame o podporu nášho návrhu systémovej zmeny smerujúcej k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom digitálneho príspevku. Je nevyhnutné teraz nastaviť… Čítať viac »

Online konferencia (prepojenie teórie a praxe zajtrajška) – očakávania a nároky

21.9.2020 sme zorganizovali prvú online konferenciu, ktorej začiatok sa z technických príčin posunul až o takmer hodinu, čo nás nesmierne mrzí, ale nakoniec sme započali náš tematický blok troch fáz prezentovanej myšlienky. Výsledkom konferencie je vytvorenie oficiálnej písomnej výzvy pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej volejbalovej federácie, Inštitútu duševnej práce a… Čítať viac »

Prepojenie teórie a praxe zajtrajška – konferencia 21.9.2020

Základné informácie online konferencia: „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“, dátum a čas: 21.9.2020 (pondelok)od 9.00 do 12.00 hod. organizátormi konferencie sú: Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenská volejbalová federácia a Inštitút duševnej práce zastrešenie konferencie: poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec diskutéri: Alena Petáková, Ivan Štefanec, Pavel Sadloň, Felix Dömény, Jozef Hvorecký, Martin Kraščenič, Ivan Šóš, Martin Morháč, Peter… Čítať viac »

Pripravujeme konferenciu

Vzhľadom na udalosti uplynulých mesiacov a vzniknutých napätých situácií sa navzdory všetkému odkryli skutočné kontúry odzrkadľujúce náš prístup k sebe navzájom. Taktiež sa odkryla naša schopnosť imitovať činnosť, ktorá na(ne)štastie vypustila napovrch doposiaľ neúprimné snahy o riešenie naliehavých situácií. Asi najsilnejšie sa zlyhanie prejavilo v školstve. Aj preto, že v priestore školských zariadení sme dlhodobo… Čítať viac »

Neuskutočnené stretnutie

Vzhľadom na vážnosť situácie sme 13. júla 2020 žiadali oficiálnym mailom o opakované stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling), ktoré by nadväzovalo na už prebehnuté zo dňa 7. júla 2020. Ako Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky sme mali za to, že sme relevantný partner pre dialóg, ktorý je… Čítať viac »

A je to tu – digitálna transformácia začala!

Školy, ktoré spustili alebo sa pripravujú na vlastnú transformáciu sa budú pýšiť logom „digitálna transformácia“. Celá myšlienka spočíva v uchopení vlastnej príležitosti a pomocou podporného nástroja získajú vlastnú cestu k sebazdokonaľovaniu. Školy prechádzajú vlastným technologickým auditom, nastavením pedagogického zboru v rovine „myslete inak“ a vytvorenie podnetného, kvalitného a odborného prostredia, kde deti dokážu získavať potrebné… Čítať viac »

Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

Dňa 24.7.2020 o 12.00 sa odohralo stretnutie medzi europoslancom Ivanom Štefancom, reprezentantom riaditeľov škôl na Slovensku Felixom Döménym a predstaviteľom Inštitútu duševnej práce Petrom Andreánskym. Začiatok diskusie bol venovaný jednoduchému predstaveniu témy „Digitálny príspevok”. Následne, aby bola dodržaná logická postupnosť a náväznosť krokov, bola prezentovaná celá myšlienka digitálnej transformácie škôl ako „Prepojenie teórie a praxe… Čítať viac »