Archív kategorií: Učebné materiály

Učebné materiály podporujúce humor a zábavu

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. | DIDINFO 2021 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica | ISBN 978-80-557-1823-1 ISSN 2454-051X ABSTRAKT Správna motivácia žiakov je základom úspechu vo vzdelávaní. Cestou, ako ju dosiahnuť, príťažlivá obojstranná komunikácia.  V tomto článku sa venujeme humoru a zábave ako potenciálnym nástrojom vytvárania a udržiavania pozornosti učiacich sa. Sústredíme sa predovšetkým na problematiku tvorby… Čítať viac »