Myšlienka vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov

od autora: | 21. júna 2017

Počas posledného obdobia sa sústredene venujeme téme, ako dostať do škôl technológie, ktoré dokážu učiteľom zjednodušiť prácu a zároveň výrazným spôsobom zlepšiť výchovno-vzdelávací proces.

Pri našich prezentáciách 3D technológii a jej využitia vo výchovno-vzdelávacom procese však narážame na prozaické problémy. Tými sú strach z neznalosti technológie.

Ale žiaľ, ukazuje sa podstatne závažnejší problém, ktorý odkrýva dosiaľ opomenuté nedostatky. Definovali sme štyri základné okruhy:

  1. myšlienková teória – sofvérová logika
  2. základy technológií
  3. práca s kontextom
  4. dialóg

A práve to je impulz, prečo padlo jednoduché zadanie vytvoriť metodickú príručku pre učiteľov. Účel bol jednoznačný, poukázať, že technológie majú svoje pevné miesto vo výchovno-vzdelávacom procese. Taktiež sme chceli ukázať, že sa nových technológií netreba báť, práve naopak.

Pripravovaná metodická pomôcka

Úvod do technológií 21. storočia

predstavuje jedinečnú možnosť získať základné informácie o svete 3D a aplikovať tieto poznatky do vzdelávacieho procesu tak, aby sme sledovali tri základné okruhy:

  1. vlastný duševný rozvoj,
  2. sociálne zručnosti,
  3. minimálne technické zručnosti.

Môžete zakúpiť