Online konferencia (prepojenie teórie a praxe zajtrajška) – očakávania a nároky

od autora: | 22. septembra 2020

21.9.2020 sme zorganizovali prvú online konferenciu, ktorej začiatok sa z technických príčin posunul až o takmer hodinu, čo nás nesmierne mrzí, ale nakoniec sme započali náš tematický blok troch fáz prezentovanej myšlienky.

Výsledkom konferencie je vytvorenie oficiálnej písomnej výzvy pod hlavičkou Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky, Slovenskej volejbalovej federácie, Inštitútu duševnej práce a poslanca Európskeho Parlamentu Ivana Štefanca pre Ministerstvo financií, ktoré žiadame o podporu nášho systémového návrhu v procese nevyhnutných zmien smerujúcich k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Je nevyhnutné nastaviť medzirezortný dialóg, kde dotknuté ministerstvá – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo kultúry aktívne vytvoria prostredie so Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky tak, aby sme dokázali efektívnym spôsobom zmeniť matrix vzdelávania.

zastrešenie konferencie: poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec

diskutéri: Alena PetákováIvan ŠtefanecPavel SadloňFelix DöményJozef HvoreckýMartin KraščeničIvan ŠóšMartin MorháčPeter Andreánsky

moderátor: Beáta Repíková

účel konferencie: otvoriť spoločenský diskurz o nevyhnutnosti zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu pomocou konkrétnych cielených aktivít