Prepojenie teórie a praxe zajtrajška – konferencia 21.9.2020

od autora: | 15. septembra 2020

Základné informácie

online konferencia: prepojenie teórie a praxe zajtrajška,

dátum a čas: 21.9.2020 (pondelok)od 9.00 do 12.00 hod.

organizátormi konferencie sú: Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republikySlovenská volejbalová federácia a Inštitút duševnej práce

zastrešenie konferencie: poslanec Európskeho Parlamentu Ivan Štefanec

diskutéri: Alena Petáková, Ivan Štefanec, Pavel Sadloň, Felix Dömény, Jozef Hvorecký, Martin Kraščenič, Ivan Šóš, Martin Morháč, Peter Andreánsky

moderátor: Beáta Repíková

účel konferencie: otvoriť spoločenský diskurz o nevyhnutnosti zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu pomocou konkrétnych cielených aktivít:

fáza 1 vyrovnanie technickej nerovnosti (digitálny príspevok)

fáza 2 digitálna transformácia škôl a samotný pedagogický zbor tak, aby dokázali vytvárať úlohy pre deti v nasledujúcich okruhoch: 1. vlastný duševný rozvoj, 2. sociálne zručnosti a 3. minimálne technické zručnosti

fáza 3 racionalizácia vzťahov v prostredí štátnych a verejných inštitúcií tak, aby boli jasné a logicky zadelené kľúčové kompetencie a povinnosti – starostlivosť o komfort vzdelávania – nastavenie a dohľad nad kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu z pohľadu legislatívy a schopnosti rozvíjať potenciál pedagogického zboru – dohľad nad kvalitou pedagogického zboru, ich vedenie k vytváraniu kvalitnej klíme podporujúcej kreativitu a chuť učiť sa pre deti s podporou prekonávať náročné vzdelávacie udalosti

pre koho: konferenciu organizujeme hlavne ako jasný odkaz uchopiť stávajúcu neúnosnú situáciu, analyzovať ju a vyvodiť racionálne riešenie, ktoré skutočne pomôže kvalite školstva, taktiež chceme poukázať na plnú kompetenciu pedagógov zmeniť výchovno-vzdelávací proces, ak volení zástupcovia vložia do rúk riaditeľov a učiteľov dôveru, príležitosť a trpezlivosť, chceme vytvoriť morálny apel a zároveň záväzok dotknutých dodržať dohodnuté

plne si uvedomujeme závažnosť situácie a nepriaznivý časový rámec, napriek tomu si myslíme, že ak spojíme sily dokážeme vyslať do spoločnosti veľmi silný náboj príležitosti, ktorá predstavuje reálnu zmenu vo vzdelávaní na Slovensku, ktorá pramení z nevyhnutnosti ju uskotočniť pre lepšie životné príležitosti našich detí