Digitálny príspevok

od autora: | 3. januára 2021

autor: Ing. Felix Dömény | editované 3. janurár 2021

V posledných mesiacoch museli učitelia, študenti a ich rodiny preukázať veľkú energiu, flexibilitu a zanietenie, aby rýchlo reagovali na potrebu učenia sa na diaľku. 

Pre odborné školy je to nevyhnutným krokom k dokonalému uchopeniu všetkých digitálnych a virtuálnych aplikácií vo svojom odbore a prirodzenou nutnosťou na zvládnutie hybridného vzdelávania. Žiaľ, dlhodobé podfinancovanie škôl a exponenciálny vývoj techniky, obzvlášť výpočtovej techniky a dynamický rozvoj softwarového smerovania v každej oblasti našej spoločnosti prehĺbili rozdiely medzi vzdelávaním a moderným vzdelávaním pre budúcnosť. 

Dôsledné uplatnenie „Digitálneho príspevku“ nielen pre rodičov žiakov stredných škôl, ale aj učiteľov  naštartuje ako účinný liek proces digitálnej transformácie škôl a vzdelávania. Veľmi elegantne a efektívne umožní systematicky odstraňovať technologický dlh.

Potom by nás výzva, ktorej sme čelili počas prerušenia vyučovania, nemala prekvapiť. Školy by dokázali poskytnúť svojim žiakom široký prístup k digitálnym nástrojom, všetci žiaci by mali potrebné vybavenie a prístup k internetu.

Tento krok pomôže učiteľom zodpovedne uviesť do života svojej školy zmeny potrebné pre vzdelávanie pre budúcnosť. Mali by sme príležitosť kreatívne riešiť súčasné problémy a popri tom budovať most k premyslenému vzdelávaciemu systému a umožnili by sme  školám spolupracovať nielen horizontálne, ale aj vertikálne s novým tvoriacim sa priemyslom.