Ing. Jozef VAŠKO

od autora: | 27. júla 2021

autor: Ing. Jozef Vaško

20 rokov som sa snažil pochopiť počítače, informačné technológie a rozmýšľal som o tom, v čom by mohli pomôcť ľuďom.

V roku 2009 som sa rozhodol o zásadný obrat vo svojom živote. Od vtedy sa snažím pochopiť najmä ľudí, a rozmýšľam o tom, v čom by mohli, nám ľuďom, pomôcť informačné technológie 😉

Projekty a skupiny, od ktorých sa veľa učím, ktoré si veľmi vážim a podporujem svojou energiou a aktivitou:

Osobné zručnosti a oblasti v ktorých ponúkam nezištné zdieľanie svojich skúseností a svoju energiu:

Tieto technológie – metodiky patria medzi technológie získavania a zdielania informácií rozpracovanú aj Davidom Gruberom, keď pred hociakou činnosťou sa pokúsime najprv predstaviť si o čo by mohlo ísť, a až potom následne porovnávame svoju predstavu s dostupnou informáciou o realite. Je to technológia, keď sa najprv hľadá spoločná odpoveď na nejakú otázku, prípadne spoločné riešenie nejakého problému, na základe aktuálneho množstva informácií a skúseností účastníkov a až následne sa vysvetlí použitá technológia. Je to technológia skupinového zdieľania skúseností tzv. napodobňovaním, kopírovaním, podobne, ako keď sa snažíme najprv kopírovať napr. hrnčiarskeho majstra, a až následne, nám majster vysvetlí technologické fortiele. 

V priebehu dôverného skupinového rozhovoru týmito technológiami, okrem búrania bariér medzi učiteľom a študentom, keď všetci môžu byť súčasne aj učiteľmi aj študentami, môžu všetci účastníci získať, rozvíjať prirodzenou formou aj nasledovné zručnosti:

  • schopnosť formulovať verejne svoj postoj, názor k téme
  • schopnosť pozorne načúvať postojom, názorom, osobným viziám iných
  • schopnosť byť “pôrodným asistentom” – facilitátorom tvorivých nápadov iných
  • schopnosť dávať motivačné otázky – koučovať
  • schopnosť hľadať prienik postojov, názorov, osobných vízií
  • schopnosť “odstupu” od niektorých svojich názorov.
  • schopnosť identifikovať oblasti prieniku postojov, názorov a vybrať spoločný konsenzus, cieľ, spoločnú víziu
  • schopnosť sústrediť sa na spoločný cieľ a spoločnú víziu
  • schopnosť zvyšovať efektivitu spoločnej práce na spoločne prijatých cieľoch, víziách,

Vylaďovanie medzi ľudskej tvorivej komunikácie je oblasť, v ktorej sa snažím zúročovať svoje prirodzené komunikačné a integračné vlohy spolu so skúsenosťami v oblasti EMC – elektromagnetickej kompatibility a dlhoročnými skúsenosťami vo vylaďovaní a prevádzkovaní rôznych operačných systémov, informačných a sieťových technológií.

Pracoval v Ústave merania a meracej techniky SAV. Od roku 2013 je v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) v Bratislave, kde má od novembra 2014 na starosti prevádzku dielne Fablab Bratislava. Zároveň ako externý spolupracovník vyučuje Digitálne technológie výroby na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK a vedie robotický krúžok.


zdroj: www.rtvs.sk