Archív značiek: Archeológia

Prečo Archeosoft? (2012)

Pre začiatok je potrebné si uvedomiť, čo nám prináša archeológia ako veda. Defnícia jej skrátene prisudzuje skúmenie ľudskej minulosti, kde cieľom archeológie je dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej spoločnosti, ľudského správania sa a skúmať interakciu človeka s okolitým prírodným prostredím, ako aj skúmať špecifické sociálne, kultúrne a kultové javy a vzťahy. V tomto bode je… Čítať viac »

Archeosoft ako technologická odpoveď na súčasné bádateľské metódy v archeológii (2012)

Myšlienka projektu Archeosoft vznikla z potreby vytvoriť účinný a efektívny nástroj pre bádateľov v oblasti archeológie. Avšak, je nevyhnutné uvedomiť si, že práca archeológa je špecifcká a priamo nadväzná na potrebu komunikácie s ďalšími bádateľskými tímami, ktoré dokážu pri interdisciplinárnej spolupráci odpovedať na mnohé kľúčové otázky. Ako ideálny môžeme uviesť príklad priamej prítomnosti jednotlivých tímov už na archeologickej lokalite s… Čítať viac »

Milimetrový papier pre archeológov

Práca v teréne si vyžaduje vysokú mieru technickej pripravenosti. Samozrejmosťou je aj zakreslovanie kultúrnych vrstiev alebo situácie samotného výkopu. Preto sme vytvorili špeciálny milimetrový papier, ktorý kĺbi potrebu vlastného zakreslenia a zároveň pohodlného zápisu situácie s poznámkami.