Milimetrový papier pre archeológov

od autora: | 12. marca 2012

Práca v teréne si vyžaduje vysokú mieru technickej pripravenosti. Samozrejmosťou je aj zakreslovanie kultúrnych vrstiev alebo situácie samotného výkopu. Preto sme vytvorili špeciálny milimetrový papier, ktorý kĺbi potrebu vlastného zakreslenia a zároveň pohodlného zápisu situácie s poznámkami.