Prečo? (2014)

od autora: | 19. apríla 2014

Úvahy jednej hlavy vzniklo na základe neustálej absencie konštruktívnej diskusie na aktuálne kľúčové otázky a ich riešenia uplatniteľné v spoločnosti. Názov úvodného obrázka Kde bolo – tam bolo bol vybraný ako dôsledok pocitu, akoby sme žili v ríši divov. Odzrkadľuje dlhoročnú snahu politikov navodiť v nás pocit, že nežijeme v realite. Stránkou chceme priniesť osvetový pohľad na fungovanie systému a zároveň predkladať riešenia, ktoré následnou diskusiou pretavovať do odporúčaní pre aktuálnych zákonodarcov.

Naším cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú, aby ich štát pracoval efektívne. V poslednej dobe je rastúci dopyt po objasnení pravidiel v štátnom aparáte. Nevyhnutné je uvedomiť si, že občania hovoriaci tým istým jazykom a vyznávajúcim tú istú ideu v kombinácii s geopoliticky akceptovateľnou hranicou tvoria štát. Takže nie je to tak, ako politici radi vravia, že je tu štát, ktorý sa stará o čosi. Štát sme my, čo platíme riadne dane, naši rodičia a deti, politici sú v tomto kontexte našími zamestnancami, takže by sme mali voľby vnímať ako výberové konanie do štátnej služby.

Podľa tejto logiky by sme mali rozumieť myšlienkovej premise, ktorá jasne určuje, čo občania potrebujú a čo za to ponúkajú svojím zamestnancom (politikom), taktiež je samozrejmé dohodnúť cenu práce, náhrady a samozrejmosťou sú aj postihy za neplnenie požiadaviek občanov, nedodržiavanie dohodnutých pravidiel a vyvodzovanie osobnej zodpovednosti.