Stretnutie riaditeľov škôl

od autora: | 25. júna 2020

25. júna 2020 sa uskutočnilo strenutie organizácií zastupujúcich štátne školské zariadenia: Združenie základných škôl Slovenska (Alena Petáková), Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Felix Dömény), Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií (Jozef Škorupa) a organizátor stretnutia Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky (Pavel Sadloň).

Predmetom stretnutia bola téma „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“. Zhoda v danej téme vyplývala už z interného dialógu naprieč jednotlivými organizáciami a súhlasným stanoviskom.

Predmetom diskusie bolo aj pripravované stretnutie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Branislav Gröhling) ku dňu 7. júla 2020.