Pripravujeme konferenciu

od autora: | 10. augusta 2020

Vzhľadom na udalosti uplynulých mesiacov a vzniknutých napätých situácií sa navzdory všetkému odkryli skutočné kontúry odzrkadľujúce náš prístup k sebe navzájom. Taktiež sa odkryla naša schopnosť imitovať činnosť, ktorá na(ne)štastie vypustila napovrch doposiaľ neúprimné snahy o riešenie naliehavých situácií. Asi najsilnejšie sa zlyhanie prejavilo v školstve. Aj preto, že v priestore školských zariadení sme dlhodobo nesprávne alebo vôbec nereflektovali na vzniknuté čiastkové zlyhania. Tie nám v súčte nastavili nemilosrdné zrkadlo.

A práve preto vznikol dialóg medzi Zväzom školských asociácií a združení Slovenskej republiky a Inštitútom duševnej práce. Podarilo sa nám analyzovať slabé miesta a tým vypracovať návrh systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška”. Taktiež sme nastavili jednotlivé fázy, ktoré pomôžu slovenskému školstvu povstať z popola. Najznámejšia a najkomunikovanejšia je prvá fáza, ktorá získala široký, až celoslovenský konsenzus, je ním „digitálny príspevok (vyrovnanie technickej nerovnosti)”.

Našou ambíciou je naplnenie celého zámeru „digitálnej transformácie”, aby naše deti dostali príležitosť byť najlepší. Práve preto je pre nás dôležité spustiť celospoločenský diskurz na danú tému. Preto naše kroky viedli k europoslancovi Ivanovi Štefancovi, kde sme nastavili konštruktívny dialóg, porozumenie realizovať navrhovanú myšlienku a to najdôležitejšie, ľudský súzvuk. Dohodli sme spoluzorganizovanie úvodnej konferencie, ktorá predostrie závažnosť situácie, ale zároveň prepracovaný racionálny návrh ako z toho von. Pretože, kde je vôľa, tam je cesta.

Technikálie konferencie sú viazané na vývoj situácie ohľadne COVID19. V každom prípade budeme vysielať online.