Digitálny príspevok

od autora: | 3. januára 2021

autor: RNDr. Pavel Sadloň | editované 3. janurár 2021

Digitálny príspevok – prostriedok na skvalitnenie vyučovania.

Učenie na diaľku nám prinieslo niekoľko nových výziev. Ak chceme skvalitniť proces výchovy a vzdelávania musíme tomu prispôsobiť vzdelávacie prostredie. Pandémia Covid-19 nám nastavila zrkadlo. 

Čo sme mali k dispozícii: 

Učiteľov – viac menej pripravených na využívanie informačno-komunikačných technológií v školskom prostredí.

Žiakov – viac menej pripravených na využívanie informačno-komunikačných technológií v školskom prostredí. 

Rodičov – chápajúcich potreby svojich detí a ochotných im pomáhať.

  1. Čo máme k dispozícii? 

Učiteľov, ktorí sa každodenne zamýšľajú nad zvýšením motivácie svojich žiakov a pasujú sa s kvalitou informačno-komunikačných technológií, učiteľov apelujúcich na neviditeľných žiakov ku aktívnejšiemu prístupu ku vzdelávaniu. Učiteľov využívajúcich svoje počítače a dáta na home office,  učiteľov preškolených „za pochodu“ na vyučovanie online. Učiteľov zaradených do 7. a 9. fázy očkovania proti Covid-19. Učiteľov, ktorí by učili radšej prezenčne, ale akceptujú riziko šírenia sa pandémie a uvedomujú si akútne nebezpečenstvo.

  1. Žiakov, ktorí nedostali žiadne vybavenie na učenie sa dištančne

Žiakov, ktorí sa každodenne prihlasujú na online vyučovanie a využívajú intimitu nezapnutej kamery a mikrofónu. Žiakov, ktorí sa vedia rýchlo a dobre vysporiadať s online testom prostredníctvom telefónu a preposlania si vypracovanej domácej úlohy. Žiakov zapájajúcich sa do olympiád a iných mimoškolských súťaží, dosahujúcich obdivuhodné výsledky. Žiakov trpiacich nedostatkom osobných sociálnych kontaktov. Žiakov, ktorí napriek tomu, že sú pod tlakom svojich učiteľov a rodičov, reagujú na požiadavky blížiacej sa maturitnej skúšky, resp.  prijímacej skúšky a podobne.

  1. Rodičov – znášajúcich chaos mediálnych informácií, vidiac stratu dávno získaných návykov svojich detí. Rodičov, ktorí suplujú povinnosti iných a zastrešujú dlh tejto doby.

Digitálny príspevok nie je kľúčom k odstráneniu vzniknutej situácie. Digitálny príspevok mohol byť prostriedkom na skvalitnenie procesu – procesu vzdelávania našich žiakov, detí, od ktorých niečo vyžadujeme, očakávame. Škoda, že o prioritách v školstve sa len hovorí.