Ku Dňu učiteľov

od autora: | 27. marca 2021

Rodičia, rodina, príroda, škola – knihy a učitelia – základy tvorby ľudskej osobnosti, životodarné zdroje jej rozvoja. Čím sme starší, skúsenejší, tým viac rozumieme svojim koreňom a sme vďační za všetky tieto inšpiračné zdroje. 

Pri dátume 28. marec, tradičnom Dni učiteľov, si možno o niečo viac pripomenieme práve naše školské a študentské roky, či aj pekné, podnetné chvíle  nedávneho seniorského štúdia na univerzitách a akadémiách tretieho – strieborného veku. Posolstvo J. A. Komenského, učiteľa národov: „Prírodu skúmaj ! Z kvetu býva plod. Človeka skúmaj a veď k vedomosti, lebo múdrosť je vernosť dobrým citom v každom z nás“ je stále živé a prihovára sa aj našej neľahkej súčasnosti. 

Núka sa nám však aj ešte starší výrok o vzdelaní – z veľkomoravských legiend o sv. Konštantínovi: „Múdrosť žiari viac ako slnko. Prikázanie je kahanom, ale naučenie je svetlom.“ 

článok je prebraný zo stránky www.jds.sk