Deti sú ľudia a nie sú hlúpe

od autora: | 25. marca 2021

Nemôžeme ich trestať za to, že sme zvolili do riadiacich funkcií neschopných ľudí schopných všetkého. Je našou povinnosťou vytvoriť priestor, nástroje a klímu tak, aby sa cítili bezpečne a mohli rozvíjať svoj potenciál.

V priestore výchovno-vzdelávacieho procesu sme často svedkami označovania detí za hlúpe. Problém je v základnej premise, ktorá hovorí, že deti sú len odrazom svojich rodičov a tí zas spoločnosti. Vyrieknuť teda súd hlúposti v zásade definuje náš celospoločenský problém.

Takže, ostávajú nám dve otázky:

  1. Sme schopní deti pripraviť pre život tak, aby sa hlúpymi necítili?
  2. Sme my, dospelí schopní robiť zmeny tak, aby sme vytvorili spoločenskú klímu a vedomie v prospech intelektuálneho rastu detí?