Archív kategorií: Informujeme

Nie sme na predaj! Za žiadnu cenu!

autor: Ladislav Vrábel, riadny člen European Citizens’ Iniciative – Trust and Freedom, Česká republika Prejav prednesený na oficiálnej úvodnej konferencii Iniciatívy občanov Európy Trust and Freedom, konanej v Štrasburgu 12.12.2023 Chcel by som si myslieť, že naša súčasná spoločnosť je blázinec, ktorého sa dočasne zmocnili šialenci a z normálnych ľudí urobili pacientov. Lenže je to… Čítať viac »

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predchádzať zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023… Čítať viac »

Verejnosť môže pripomienkovať projekt Digitálne vybavenie škôl

zdroj: TASR Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať do 10. februára. Materiál je zverejnený na webe ministerstva školstva. Bratislava 27. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sprístupnilo na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu s názvom Digitálne vybavenie škôl. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. V súlade so špecifickými… Čítať viac »

Referendum 2023. Hlasovací preukaz.

zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho… Čítať viac »

Prajeme silnú vôľu a lásku v srdci pre rok 2023

Rok 2022 nám ukázal, že sme spolu schopní zvládnuť všetko. Bol to mimoriadne ťažký rok a je zrejmé, že toto obdobie sa neskončilo. Nás mrzí, že značná časť spoločnosti sa stále snaží vytĺcť profit hlavne pre seba, neuvedomujúc si fatálne dôsledky tohoto správania sa na spoločnosť ako celok. V každom prípade vidíme, že ľudskosť nie… Čítať viac »

Digitálny žiak nie je Digitálny príspevok

Autori článku: Ing. Ivan Šôš, PhD., Peter Andreánsky Skoro žiadna práca, ktorá bola vykonaná „zbrklo“, nie je v konečnom dôsledku dostatočne docenená, môže byť kontraproduktívna, až škodlivá. Zaujímavosťou dnešnej doby je skutočnosť, že Vám zodpovední dajú priestor na vyjadrenie, ich názor sa však nijako ani po opodstatnených návrhoch nezmení, aj Vám dajú za pravdu, uznajú, no… Čítať viac »

Novela školského zákona nasmeruje školy k produkovaniu analfabetov a hlupákov

autor: Mgr. Matúš Baňas, člen OZPŠaV na Slovensku | zdroj: Časopisovňa Ministerstvo školstva pred pár dňami podalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu školského zákona. Zároveň médiami prebehla tlačovka pána ministra školstva, na ktorej priblížil hlavné zmeny tejto novely. Zo všetkých zmien, ktoré má táto novela priniesť, vyčnieva zmena v § 55a, kde bol predtým siedmy,… Čítať viac »

Quo vadis, priemyslovka?

zdroj: www.asoss.sk Po dlhšej odmlke, keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť stretnúť sa osobne. Príležitosť naživo diskutovať, vypočuť si názory a námety predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR využili riaditelia „priemysloviek“ , zástupcovia samospráv a ďalší partneri škôl… Čítať viac »

Nepreceňujme digitálne technológie

Nadpis znie možno zmätočne, vzhľadom na fakt, že presadzujeme zavedenie digitálneho príspevku. Pri koncepcii komplexnej systémovej zmeny, ktorú navrhujeme ako Prepojenie teórie a praxe zajtrajška. Dôležité je uvedomiť si, že koncept má tri základné časti, pričom všetky sú navzájom previazané. A teraz k samotnému vysvetleniu, prečo nemôžeme preceňovať technológie. Jednoducho preto, že riskujeme stratu ľudskosti… Čítať viac »

Mimoriadna správa komisárky pre deti 2021

zdroj: www.komisarpredeti.sk Počas roka 2021 prebiehali rôzne diskusie, ktorých závery nie sú verejnosti dostupné buď z dôvodu, že nestáli za nič alebo, že by až príliš poukázali na nekompetentnosť volených predstaviteľov. Za jednu z veľmi prínosných považujeme Mimoriadnu správu komisárky pre deti 2021, ktorá v materiáli poukazuje na konkrétne situácie v komparácii s realitou. Vysokú… Čítať viac »