Prof. RNDr. Jozef HVORECKÝ, PhD.

od autora: | 3. júna 2021

autor: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. | editované: 3. jún 2021

Vysokoškolský učiteľ, informatik, odborník na znalostný manažment a kritické myslenie, autor detských kníh

Behom aktívnej kariéry pôsobil na 17 univerzitách v 12 štátoch sveta. Jeho posledným úväzkom bolo online vzdelávanie na University of Liverpool so študentmi sediacimi za počítačmi okolo celej zemegule. Tieto skúsenosti využíva pri príprave a prezentácií webinárov pre učiteľov základných a stredných škôl. Venuje sa aj písaniu detských populárno-vedeckých kníh s nádychom humoru. Ich cieľom je ukázať súvislosti medzi (zdanlivo) vzdialenými predmetmi, napríklad matematika, fyzika a slovenský jazyk. Obsahujú riešiť netradičné úlohy vedúce ku kritickému a kreatívnemu mysleniu a k tímovej spolupráci. Pravidelne píše blogy zamerané na zlepšenie kvality vysokého školstva.