Známky sú častokrát podvod s následkami

od autora: | 7. júna 2021

autor: Mgr. Peter Belan

Pred pár rokmi sa objavili od “progresívnych slniečkárov” návrhy na zrušenie známkovania na základných školách s odôvodnením, že to deti príliš stresuje a prehlbuje to medzi nimi rozdiely. Tak som to vnímal a bol som zásadne proti. Na rozdieloch a súťaživosti je predsa postavený celý súčasný svet. Ak niekoho stresuje ohodnotenie, potrebuje pomoc školského psychológa.

Veď známka je stručné a výstižné ohodnotenie žiaka, pochopiteľné pre rodiča.

Potom som ale poznal príbeh môjho kamaráta a uvedomil som si, že známky sú pre inú príčinu skutočnou pohromou. Pre svoju neobjektívnosť alebo subjektívnosť učiteľa.

Pred pár rokmi chcel ísť jeho syn na 8-ročné gymnázium. Mal takmer samé jednotky, skvelé známky, renomovanú veľkú základnú školu v Žiline, tak boli jeho rodičia presvedčení, že sa dostane. Moju manželku požiadali 5 dní pred testami, aby ho preskúšala a doučila, čo by nevedel.

Ona zistila, že je príliš neskoro a už sa to nedá stihnúť, urobila čo mohla.

Chlapec išiel na prijímacie skúšky a skončil 30 pod čiarou. Brali 50, hlásilo sa 210.

Chlapec cestou domov povedal otcovi “Nevadí, o rok to skúsime znovu.” Otec mu vysvetlil, prečo sa to nedá a ďalšia šanca bude až v 9. ročníku na 4 -ročné gymnázium.

Keď sme sa stretli nadával na školu, že syna dobre nenaučila a zbytočne mal jednotky, boli mu k “ničomu”.

Verte či nie, o 2 roky sa to u nich doma zopakovalo. S tým rozdielom, že doučovať sa chceli 12 dní pred skúškami. A zasa argumentovali, že (druhý) chlapec má samé jednotky, veľa ho nebude treba učiť. Skočil ešte horšie, 85ty pod čiarou.

Vtedy som si uvedomil, neobjektívne známky sú podvod na rodičoch s vážnymi následkami. Rodičia boli so základnou školou ich synov veľmi spokojní, až pokiaľ ich ilúzia nenarazila na realitu.

Ďalšia chyba bola, že si neuvedomili, aký rozhodujúci moment v živote dieťaťa sú prijímacie skúšky, ako zásadne ovplyvnia jeho životnú dráhu. Keby to tak bolo, otestovali by včas svojich synov napr. na bezplatných testoch simulujúcich prijímacie skúšky na ucenie.smartbooks.sk a doučili by ich priamo cez Smartbooks alebo by investovali viac a pomocou učiteľa napr cez Osobný pedagóg. Známky viac odrážajú momentálne  snaženie žiaka než jeho skutočné vedomosti. Rozdiely v známkovaní nie sú len medzi školami ale dokonca medzi učiteľmi tej istej školy! Je bežné, že u jednej učiteľky má 3 a o rok neskôr u iného učiteľa 1, pričom vie oveľa menej. 

Záver: Známkam v škole sa nedá veriť. Je potrebné vylúčiť subjektivitu učiteľa. Hlavné dôvody sú:

  1. Nezobrazujú úroveň vedomostí žiaka ale jeho momentálne snaženie. (Metrikou nie sú kompletné vedomosti ale čiastkové snaženie.)
  2. Sú subjektívne závislé na osobnosti učiteľa a nie sú objektívne. 

Myslite na to, že prijímačky sú pre vaše dieťa rozhodujúcim momentom v živote. Nepodceňte ich, ¾ rodičov a žiakov zostáva sklamaných a pod čiarou.