Mgr. Peter BELAN

od autora: | 7. júna 2021

Vízia: Zmena školského systému geniálnej Márie Terézie na vzdelávanie 21. storočia – pomocou umelej inteligencie.

Celý život podriadil najdôležitejšej výzve a tým je výchova a vzdelávanie detí. Vďaka dosiahnutým vlastným výsledkom v oblasti informačných technológií sa snaží pretaviť získané vedomosti a zručnosti do praxe pomocou webaplikácie SmartBooks. Celý systém je nastavený na interakciách detí na zadané úlohy tak, aby sa dokázali sledovať napredovania kontextových zručností v kombinácii so získanými vedomosťami a ich interdisciplinárneho využitia.