Online diskusia s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk

od autora: | 1. septembra 2021

Dňa 1. septembra 2021 prebehla debata s predstaviteľmi portálu LinuxOS.sk, kde bolo okrem iného diskutované aj softvérové prostredie školstva.

Cieľom diskusie nebolo vyvolanie boja, ale zdravej a racionálnej diskusie, ktorá by viedla k pozitívnej zmene vnímania softvérovej ponuky. Vzhľadom na rozličné potreby jednotlivých školských zariadení je logické, že aj parametre softvérových nástrojov sú rozdielne. Z našej strany bolo nevyhnutné poukázať na dve závažné úskalia spojené s výrazným presadzovaním produktov Microsoft v školskom prostredí:

  1. strach dotknutých nepoužívať iné softvérové nástroje ako Microsoft či už z prípadnej nekompatibily alebo iných obmedzení vyplývajúcich z neinformovanosti,
  2. mylná predstava, ktorú podporuje školský systém licencií ako free a tým učí deti a vôbec aj pedagogický zbor, že aj softvér Microsoft je zadarmo, čo samozrejme nie je pravda.

Pre nás je veľmi dôležité ponúknuť minimálne osvetovú kampaň, ktorá pomôže zodpovedať na kľúčové otázky v prostredí softvérového vybavenia škôl. Považujeme za dôležité, aby dotknutí dostali možnosť voľby tak, aby rešpektovali zaužívané štandardy výstupov, resp. komunikačných kanálov.

Veríme, že našim spojením a vytvorením prostredia pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok pomôže naštartovať digitálne zručnosti a softvérovú logiku, tak chýbajúce nielen v prostredí výchovno-vzdelávacieho procesu.