Archív značiek: Informujeme

Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023

Záverom si dovoľujeme navrhnúť zmenu systému procesu legislatívnych úprav vyššou akceptáciou hlasu „zdola“, čo by umožnilo predchádzať zásadným rozporom a pripomienkam v procese MPK a urýchlilo samotný proces žiadanej zmeny v prospech skvalitnenia výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Návrhy zo zasadnutia prezídia Zväzu školských asociácií a združení Slovenskej republiky zo dňa 14. 04. 2023… Čítať viac »

TOGlic – nástroj správneho učiteľa

TOGlic je online nástroj pre učiteľov na vytváranie úžasných a zábavných aktivít pre žiakov, ktoré môžete používať priamo vo výučbe. Pri každej aktivite sa žiacke vybavenie využíva iným spôsobom. Niektoré rozvíjajú spoluprácu a komunikáciu medzi žiakmi v reálnom svete a iné poskytujú výsledky riešenia v reálnom čase. 1. Vyberte typ aktivity Vyberte si zo 16… Čítať viac »

Verejnosť môže pripomienkovať projekt Digitálne vybavenie škôl

zdroj: TASR Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať do 10. februára. Materiál je zverejnený na webe ministerstva školstva. Bratislava 27. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sprístupnilo na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu s názvom Digitálne vybavenie škôl. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. V súlade so špecifickými… Čítať viac »

Referendum 2023. Hlasovací preukaz.

zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho… Čítať viac »

Prajeme silnú vôľu a lásku v srdci pre rok 2023

Rok 2022 nám ukázal, že sme spolu schopní zvládnuť všetko. Bol to mimoriadne ťažký rok a je zrejmé, že toto obdobie sa neskončilo. Nás mrzí, že značná časť spoločnosti sa stále snaží vytĺcť profit hlavne pre seba, neuvedomujúc si fatálne dôsledky tohoto správania sa na spoločnosť ako celok. V každom prípade vidíme, že ľudskosť nie… Čítať viac »

Novela školského zákona nasmeruje školy k produkovaniu analfabetov a hlupákov

autor: Mgr. Matúš Baňas, člen OZPŠaV na Slovensku | zdroj: Časopisovňa Ministerstvo školstva pred pár dňami podalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu školského zákona. Zároveň médiami prebehla tlačovka pána ministra školstva, na ktorej priblížil hlavné zmeny tejto novely. Zo všetkých zmien, ktoré má táto novela priniesť, vyčnieva zmena v § 55a, kde bol predtým siedmy,… Čítať viac »

Quo vadis, priemyslovka?

zdroj: www.asoss.sk Po dlhšej odmlke, keď sa  v dôsledku pandemickej situácie minimalizovali osobné stretnutia, mali zástupcovia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v sekcii stredných priemyselných škôl možnosť stretnúť sa osobne. Príležitosť naživo diskutovať, vypočuť si názory a námety predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR využili riaditelia „priemysloviek“ , zástupcovia samospráv a ďalší partneri škôl… Čítať viac »

Mimoriadna správa komisárky pre deti 2021

zdroj: www.komisarpredeti.sk Počas roka 2021 prebiehali rôzne diskusie, ktorých závery nie sú verejnosti dostupné buď z dôvodu, že nestáli za nič alebo, že by až príliš poukázali na nekompetentnosť volených predstaviteľov. Za jednu z veľmi prínosných považujeme Mimoriadnu správu komisárky pre deti 2021, ktorá v materiáli poukazuje na konkrétne situácie v komparácii s realitou. Vysokú… Čítať viac »

Prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022

Rok 2021 sa niesol v duchu odkrývania vlastných postojov, cností a zručností. V plnej sile odkryl (ne)schopnosť/(ne)ochotu načúvať (ne)kompetentných volených zástupcov. Ukázalo sa, že nie je možné vkladať dôveru do ľudí, ktorí sami nedisponujú schopnosťou naplniť sľúbené očakávania. A práve preto môžeme byť hrdí na to, že sme dokázali napriek všetkému zvládnuť akékoľvek snahy rozdeliť… Čítať viac »

Zvyšovanie politickej moci v praxi

Napriek vetu, ktoré na predmetný zákon o štátnej službe využila prezidentka Zuzana Čaputová, ho parlament schálil. Je to priamy dôkaz nekompetentnosti volených predstaviteľov a ich žalostných alebo žiadnych manažérskych zručnoastiach. Považujeme to za jasný odkaz spoločnosti, ktorý nás diskvalifikuje z priestoru demokracie do svojvôle strany a vlády. Zároveň vznikol precedens, ktorým poukazujú na aroganciu moci,… Čítať viac »