Prajeme silnú vôľu a lásku v srdci pre rok 2023

od autora: | 23. decembra 2022

Rok 2022 nám ukázal, že sme spolu schopní zvládnuť všetko. Bol to mimoriadne ťažký rok a je zrejmé, že toto obdobie sa neskončilo.

Nás mrzí, že značná časť spoločnosti sa stále snaží vytĺcť profit hlavne pre seba, neuvedomujúc si fatálne dôsledky tohoto správania sa na spoločnosť ako celok.

V každom prípade vidíme, že ľudskosť nie je na ústupe, čo nám vlieva do našich životov nádej na lepšiu budúcnosť. Takže prajeme nezlomnú vôľu, jasnú myseľ a hlavne, čisté srdce.