TOGlic – nástroj správneho učiteľa

od autora: | 5. apríla 2023

TOGlic je online nástroj pre učiteľov na vytváranie úžasných a zábavných aktivít pre žiakov, ktoré môžete používať priamo vo výučbe. Pri každej aktivite sa žiacke vybavenie využíva iným spôsobom. Niektoré rozvíjajú spoluprácu a komunikáciu medzi žiakmi v reálnom svete a iné poskytujú výsledky riešenia v reálnom čase.


1. Vyberte typ aktivity

Vyberte si zo 16 rôznych aktivít. Každá z nich precvičuje a rozvíja študentov – zábavne, ale bez zbytočných animácií a efektov.


2. Vložte svoj obsah alebo upravte existujúci

 • Jednoduché a rýchle pridanie obsahu a prispôsobenie správania a vzhľadu aktivity
 • Pozrite si náhľad, ako bude aktivita u žiakov vyzerať
 • Uložte si aktivitu na budúce použitie
 • Jednoduché zdieľanie aktivít medzi učiteľmi v škole

A ak nechcete hneď vytvárať vlastný obsah, pozrite si, čo už vytvorili iní učitelia. Po prihlásení môžete tieto aktivity upraviť a rovno ich poslať študentom. Knižnica prístupných aktivít vytvorených učiteľmi pod licenciou CC 4.0 obsahuje viac ako 15 300 úloh.


3. Využite aktivitu pri vyučovaní

Každú aktivitu možno počas vyučovacej hodiny použiť rôznymi spôsobmi. Záleží len na vás, či aktivitu pošlete žiakom v triede na ich zariadeniach, alebo ju vytlačíte, zdieľate na diaľkové štúdium alebo ju zadáte ako domácu úlohu.


Perfektný prehľad o výsledkoch žiakov

Výsledky a odpovede žiakov môžete vidieť už počas aktivity a môžete s nimi kedykoľvek pokračovať v práci alebo sa k nim vrátiť. Jednoduché štatistiky vám pomôžu zistiť, ktoré lekcie je ešte potrebné zopakovať.

  • Zobrazenie výsledkov v reálnom čase
  • Automatické ukladanie všetkých výsledkov
  • Podrobná analýza a grafy
  • Využite odpovede získané od študentov na rýchle vytvorenie ďalšej nadväzujúcej aktivity.

  Cenník a porovnanie účtov TOGlicu


  Vyskúšajte si

  Bingo – Chemické prvky

  Slovní hry PLUS – Hlavné mestá Európy

  Bingo – Hlavné mestá Európy

  Křížovka – Angličtina farby

  Test – Animals