Digitálny príspevok

od autora: | 11. apríla 2024

Naše občianske združenie porovnalo projekt Digitálny príspevok a Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak). Porovnali sme oba projekty z pohľadu požiadaviek na pripojenie na internet.

Kým projekt Digitálny príspevok má univerzálnu požiadavku „notebook s prístupom na internet“, projekt Digitálny žiak konkretizuje presný typ pripojenia a požaduje „funkcionalita pripojenia na Wi-Fi“ (bod 8 v často kladených otázkach).

Považujeme to za diskrimináciu ostatných možností pripojenia, hlavne funkcionality pripojenia na Ethernet (teda ethernetového portu).

Všeobecne v populácii prevláda názor, že mobilné zariadenia je možné pripojiť na internet len bezdrôtovo. Ide však o mýtus. Bezdrôtové pripojenie je častokrát a zbytočne považované za štandard aj pre fixné zariadenia.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé. Dokazuje to aj metaštúdia európskeho parlamentu Vplyv 5G na zdravie. V súčasnosti mnoho notebookov má iba bezdrôtové pripojenie na internet, čo je značná nevýhoda. V záujme ochrany zdravia detí preto preferujeme požiadavky tak, ako to je definované v projekte Digitálny príspevok, a teda, aby notebooky mali možnosť káblového pripojenia.

Výhody káblového pripojenia:

  • nulová expozícia rádiovým vlnám
  • najrýchlejší prenos dát
  • minimálna spotreba energie
  • mnohonásobne vyššia odolnosť voči poruchám
  • veľmi nízke riziko neoprávneného zásahu do systému

zdroj: www.elektrosmogazdravie.sk