Mgr. Petra BERTOVÁ POLOVKOVÁ

od autora: | 3. mája 2024

Vyštudovala odbor Informatika a umelá inteligencia a aj učiteľstvo informatiky na UK v Bratislave.
S manželom má 3 krásne deti a po šiestich rokoch materskej dovolenky sa vrátila do profesionálneho života, kde zistila, že jej soft-skills získané počas materstva dokonale dopĺňajú jej profesionálne zručnosti. Získala napríklad efektivitu, kreativitu, flexibilitu, otvorenosť a schopnosť nachádzať riešenia, keď žiadne neexistujú. Deti sú najlepší učitelia!

Jej životné motto: Múdry človek neopakuje svoje vlastné chyby. Ešte múdrejší človek neopakuje chyby iných.

Vystúpila v seriáli rozhovorov o európskych záležitostiach z produkcie NowMore na tému o Virtuálnej realite.

Organizátorka podkastového cyklu so 16 epizódami s názvom Na vlnách rozumu v rámci relácie InfoRovnováha.

Fórum európskej občianskej iniciatívy je platforma prevádzkovaná Európskou občianskou akčnou službou (ECAS) v mene Európskej komisie a na základe zmluvy s Európskou komisiou. Na tejto platforme jej publikovali článok o regulácii bezdrôtového internetu na školách.